Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Spis treści

 1. Zawartość
 2. Rozdział I – Przepisy ogólne
 3. Rozdział II –  Cele i środki działania
 4. Rozdział III – Członkowie (ich prawa i obowiązki)
 5. Rozdział IV – Władze SDRP
 6. Rozdział V – Zjazd Delegatów
 7. Rozdział VI – Zarząd Główny
 8. Rozdział VII – Główna Komisja Rewizyjna
 9. Rozdział VIII – Sądownictwo dziennikarskie
 10. Rozdział IX – Oddziały Stowarzyszenia
 11. Rozdział X – Kluby Twórcze
 12. Rozdział XI – Zespoły
 13. Rozdział XII – Fundusze Stowarzyszenia
 14. Rozdział XIII – Zmiana Statutu i Rozwiązanie SDRP