Międzynarodowe Legitymacje Dziennikarskie

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jest wieloletnim, pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy znana jest pod dwiema nazwami: francuską FIJ (Fédération Internationale des Journalistes) i angielską IFJ (International Federation of Journalists). Federacja zrzesza 156 związków zawodowych i stowarzyszeń dziennikarzy ze 120 krajów. Jej historia sięga roku 1926; wśród 19 organizacji założycielskich był ówczesny Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej.

Wobec FIJ stowarzyszenie nasze ma określone obowiązki, poczynając od uczestnictwa w programowych przedsięwzięciach międzynarodowego gremium, a kończąc na regularnym opłacaniu składek członkowskich, z czego od lat wywiązujemy się solidnie. Przynależność do FIJ (IFJ) poza prestiżem ma też w sobie liczne korzyści.

Legitymacja Dziennikarska IFJ

Między innymi członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, z siedzibą w Brukseli.

IFJ International Press Card
IFJ International Press Card

legitymacjaijf

Legitymacja uznawana jest w większości krajów świata a także przez Unię Europejską i agendy ONZ, pomaga w kontaktach z instytucjami i urzędami, a także wojskiem i policją w sytuacjach konfliktowych. Otwiera drzwi do oficjalnych spotkań i imprez, a także bezpłatnego bądź zniżkowego wstępu do muzeów, galerii czy na wystawy.

*     *     *

WAŻNE!!!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że sprawami legitymacji IFJ zajmuje się w naszym  oddziale red. Zbigniew P. Szandar – Skarbnik ZO SD RP w Katowicach.

Międzynarodowe legitymacje IFJ

jak wyrobić?

Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska Katowice 2021