Międzynarodowe Legitymacje Dziennikarskie

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jest wieloletnim, pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy znana jest pod dwiema nazwami: francuską FIJ (Fédération Internationale des Journalistes) i angielską IFJ (International Federation of Journalists). Federacja zrzesza 156 związków zawodowych i stowarzyszeń dziennikarzy ze 120 krajów. Jej historia sięga roku 1926; wśród 19 organizacji założycielskich był ówczesny Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej.

Wobec FIJ stowarzyszenie nasze ma określone obowiązki, poczynając od uczestnictwa w programowych przedsięwzięciach międzynarodowego gremium, a kończąc na regularnym opłacaniu składek członkowskich, z czego od lat wywiązujemy się solidnie. Przynależność do FIJ (IFJ) poza prestiżem ma też w sobie liczne korzyści.

Legitymacja Dziennikarska IFJ

Między innymi członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, z siedzibą w Brukseli.

IFJ International Press Card
IFJ International Press Card

legitymacjaijf

Legitymacja uznawana jest w większości krajów świata a także przez Unię Europejską i agendy ONZ, pomaga w kontaktach z instytucjami i urzędami, a także wojskiem i policją w sytuacjach konfliktowych. Otwiera drzwi do oficjalnych spotkań i imprez, a także bezpłatnego bądź zniżkowego wstępu do muzeów, galerii czy na wystawy.

Konto, na które należy wpłacić pieniądze za legitymacje międzynarodowe (nowe legitymacje w formacie i kształcie dowodu osobistego):

Bank PEKAO S.A.
51 1240 6175 1111 0000 4574 9322

Od 16 czerwca 2014 roku koszt legitymacji wynosi: 135,- zł.

Legitymacja ważna jest przez 2 lata + 7 dni (warunek – opłacone składki członkowskie).

Dane do legitymacji (przekazywane do bazy danych IFJ):

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • dokładny adres zamieszkania wraz z kodem,
  • jedno zdjęcie (najchętniej w formie elektronicznej).

Należy je przesłać na adres:

Zarząd Główny
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Foksal 3/5 pok. 30
00-366 WARSZAWA

lub e-mailem wraz z potwierdzeniem wpłaty: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl

Kontakt:

Joanna Węgrzyniak,
tel: 22 827 87 15,
fax: 22 827 87 17.