UCHWAŁA nr 2/11/2023 Zarządu Głównego SD RP

UCHWAŁA nr 2/11/2023
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie odnowy mediów publicznych
Warszawa 28 listopada 2023 roku

 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obserwacji i ogólnodostępnych badań medioznawczych stwierdza, że TVP i Polskie Radio w latach 2015-2023 zatraciły charakter mediów publicznych i obywatelskich. Zawładnięte przez polityków PiS, stały się tubami jednej partii i rządu zjednoczonej prawicy. W mediach tych dziennikarzy zastąpili propagandyści.

2. W ramach przywracanego ładu prawnego, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, w pełni popiera zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska, akceptowane przez opinię publiczną, szybkie i konieczne zmiany w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej, w celuprzywrócenia im statusu mediów publicznych.

3. W odnowionych mediach publicznych oczekujemy pluralizmu światopoglądowego, kontrolowanej misyjności, odkomercjalizowania i przywrócenia systemu redakcyjnego, zarządzania przez bezpartyjnych fachowców, zniesienia politycznego nadzoru w postaci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Finansowania TVP i Polskiego Radia z publicznej opłaty audiowizualnej. Ograniczenia reklam.

4. O kształcie mediów publicznych, w przyszłości, powinni współdecydować przedstawiciele opinii publicznej, stowarzyszeń dziennikarskich, związków zawodowych dziennikarzy i wydawców. Rada Prasowa przy premierze, zgodnie z obowiązującą ustawą powinna być reaktywowana w trybie pilnym po 13 grudnia 2023 r.

5. Uporządkowanie mediów publicznych, według wymogów współczesności, wymaga szybkiego uchwalenia nowej ustawy prawo prasowe i ustawy o zawodzie dziennikarza.

6. Próby „nowego zawładnięcia” mediów publicznych w ramach procesu porządkowania, spotkają się ostrym sprzeciwem dziennikarzy.

7. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiejdeklaruje gotowość współpracy przy dokonywanych zmianach i pracachlegislacyjnych z udziałem stowarzyszeń dziennikarskich oraz organizacjipozarządowych zajmujących się mediami.

(uchwała została przyjęta jednogłośnie)
ZARZĄD GŁÓWNY SD RP