O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SD RP) zostało utworzone po 1989 r., w miejsce istniejącego wcześniej, powołanego 29 marca 1982 r. na Zjeździe Założycielskim w Warszawie, Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.  Zakładali je wówczas w blisko 100-procentach dawni członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. SD RP jest największą organizacją dziennikarską w Polsce. Liczy prawie 8 tysięcy członków w 17 oddziałach terenowych. Jest organizacją dobrowolną,  społeczną i twórczą, skupiającą dziennikarzy oraz emerytów i rencistów. Członkowie SD RP pracują we wszystkich redakcjach prasy, radia, telewizji, agencji informacyjnych i portali internetowych. Reprezentują wszystkie pokolenia i specjalizacje polskiego dziennikarstwa.

Podstawowymi celami statutowymi SD RP jest przede wszystkim dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, troska o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność poprzez m.in.: organizacje konferencji i seminariów, dyskusji, konkursów dziennikarskich.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami dziennikarskimi w Polsce; utrzymuje także kontakty z zagranicą (SD RP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ w Brukseli). Jest samodzielne ekonomicznie i czerpie środki na działalność statutową z własnej działalności gospodarczej.

W 2010 roku nasz oddział w Katowicach  uzyskał osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu  stał się bardziej samodzielny i samorządny, między innymi pod względem finansowym.

Według danych na dzień 31 grudnia 2009 roku Oddział SD RP w Katowicach liczył 126 członków, aktualnie na dzień 10 czerwca 2016 roku – 114 członków. Najliczniejszą grupę stanowią dziennikarze: „Dziennika Zachodniego”, Ośrodka TVP w Katowicach, Polskiego Radia Katowice i Telewizji Silesia. Do Oddziału SDRP należą ponadto aktualnie pracujący dziennikarze  rozmaitych czasopism i wydawnictw oraz gazet lokalnych i samorządowych z całego województwa śląskiego. Znaczną liczbę stanowią emeryci i renciści skupieni w Zespole Starszych Dziennikarzy. Jesteśmy więc największą i najliczniejszą organizacją dziennikarską w województwie śląskim obejmującą: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Podbeskidzie, Ziemię Cieszyńską  i Ziemię Częstochowską.

Wieloletnią przewodniczącą Zarządu Oddziału SD RP w Katowicach była red. Nina Grella, która funkcję tę pełniła przez kilka kadencji. Przez trzy kadencje funkcję przewodniczącego i jednocześnie członka Prezydium Zarządu Głównego SD RP sprawował red. Kazimierz Zarzycki, od 2012 roku funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału pełniła red. Hanka Jarosz – Jałowiecka.

Podczas ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału SD RP w Katowicach (10 czerwca 2016 r.) wybrano nowe władze na nową kadencję obejmującą lata 2016-2020. Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania podsumowujące kadencję 2012-2016. Wybrano także delegatów na IX Krajowy Zjazd SD RP.

Władze katowickiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Zarząd Oddziału

 • Prezes – Wojciech Domagała
 • Prezes HonorowyKazimierz Zarzycki
 • Wiceprezes – Dariusz Rott
 • Sekretarz – Jarosław Juszkiewicz
 • Skarbnik – Zbigniew Paweł Szandar
 • Członek – Kazimierz Krzyśków
 • Członek – Jacek Skorus

Komisja Rewizyjna Oddziału

 • Przewodniczący – Franciszek Dendor
 • Sekretarz – Jerzy Bąk
 • Członek – Wojciech Mszyca

Terenowy Sąd Dziennikarski

 • Małgorzata Werecka
 • Józef Wróbel

Rzecznik Dyscyplinarny

 • Grzegorz Bylica

Delegaci na IX Krajowy Zjazd SD RP:

 • Wojciech Domagała
 • Jarosław Juszkiewicz
 • Kazimierz Krzyśków

Członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, począwszy od 1 października 2016 r. pełnią dyżury w nowej siedzibie Oddziału – w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych “Marchołt”  w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 37 w każdą środę, w godzinach od 14.00 – 16.00. Można się także z nimi skontaktować i umówić telefonicznie 32 253 07 38 (poprzez sekretariat Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych “Marchołt”), względnie bezpośrednio (+48 501 307 077 lub +48 600 577 155), a także drogą mailową sdrp.katowice@op.pl

Władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wybrane 15.03.2017 na IX Zjeździe