Linki

Odnośniki do stron związanych z prasą

Inne oddziały SDRP

Inne stowarzyszenia dziennikarzy w Polsce

Instytucje związane z prasą

Media publiczne, prywatne oraz portale i blogi dziennikarskie

Międzynarodowe instytucje związane z prasą

Ośrodki Wypoczynkowe Dziennikarzy

Tytuły prasowe