Nie żyje prof. Stanisław Michalczyk, medioznawca z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Stanisław Michalczyk zmarł w wieku 67 lat, był wychowawcą kilku pokoleń dziennikarzy

W wieku 67 lat zmarł prof. Stanisław Michalczyk. Był politologiem i medioznawcą z Uniwersytetu Śląskiego.

Stanisław Michalczyk przez lata wykładał w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł profesorski uzyskał w 2012 roku. Był wychowawcą kilku pokoleń polskich dziennikarzy.

Jak informuje Uniwersytet Śląski, Michalczyk w 1987 roku obronił pracę doktorską „Rola tygodników miejskich i miejsko-mikroregionalnych śląskiego regionu prasowo-wydawniczego w lokalnej komunikacji społecznej”. W kwietniu 2011 roku habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej „Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe”.

Był też autorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym m.in. takich, jak: „Teoria komunikowania masowego”, „Komunikowanie polityczne” oraz „Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego: systematyka problematyki”.