NASK planuje nowe otwarcie w walce z dezinformacją

Magdalena Wilczyńska szefową pionu

Krzysztof Gawkowski i Magdalena Wilczyńska

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK tworzy nowy zespół zajmujący się walką z dezinformacją w sieci. Na jego czele stanęła Magdalena Wilczyńska, dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK. Zespół ma być wolny od nacisków politycznych – zapowiedział podczas prezentacji nowej dyrektor wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowa Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK przedstawiła stan polskiej infosfery tuż przed wyborami samorządowymi oraz strategię działań i kluczowe punkty docelowe w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego (6-9 czerwca) i wyborów prezydenckich (wiosną 2025 roku).

 - Walka z dezinformacją to jeden z kluczowych elementów odpowiedzialności za państwa, obywatela, za cyberprzestrzeń. Działania związane z bezpieczeństwem wyborów to tylko element nowego podejścia Ministerstwa Cyfryzacji i NASK do walki z dezinformacją. Podczas dzisiejszej konferencji ogłaszamy nową strategię obrony polskiej przestrzeni informacyjnej i nakreślamy najważniejsze zmiany. Potrzebujemy nowego podejścia do walki z dezinformacją i chcemy być w tym zakresie liderem – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas piątkowej konferencji przed siedzibą NASK.

Walka z dezinformacją ważna zwłaszcza przed wyborami

Walka z dezinformacją musi być transparentna i w pełni niezależna politycznie – podkreśliła Magdalena Wilczyńska, nowa dyrektor Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK. Podczas spotkania podkreślono, że NASK położy większy nacisk na szerokie działania edukacyjne – w formie szkoleń czy warsztatów.

NASK chce też utworzenia szybkiej ścieżki kontaktu z kluczowymi platformami cyfrowymi, jak X czy Meta, w celu szybkiego neutralizowania źródeł dezinformujących przekazów czy też wsparcia osób publicznych lub polityków, kiedy ich wizerunek wykorzystywany jest przez oszustów.

Na spotkaniu przypomniano też o narzędziu Bezpieczne Wybory, w którym każdy obywatel może zgłaszać incydenty związane z dezinformacją.

Szefowa Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK przedstawiła jedenaście konkretów w walce z dezinformacją.

Są to:
1. Niezależność polityczna
2. Interdyscyplinarny zespół ekspertów
3. Analiza wzorców zachowań
4. Stosowanie technik białego wywiadu
5. Utrzymanie Rapid Alert System
6. Dokładna analiza dezinformacji zewnętrznej
7. Lepsza analiza dezinformacji wewnętrznej
8. Szybka i dobrowolna wymiana informacji
9. Weryfikacja treści multimedialnych
10. Edukacja, zwłaszcza szczególnie narażonych grup społecznych
11. Szybka ścieżka kontaktu z platformami

– Walka z dezinformacją musi być – i pod moim kierownictwem będzie niezależna od wpływów czy nacisków politycznych, choć oczywiście analiza treści o charakterze politycznym pozostanie jednym z ważnych obszarów naszych badań. Zawsze będzie jednak inicjowana przez NASK, a nie przez podmioty zewnętrzne, które chciałyby zlecić nam jakieś konkretne działania – podkreśliła Magdalena Wilczyńska.

Priorytetem w walce z dezinformacją ma być rozpracowywanie źródeł i środowisk ją rozpowszechniających, zamiast dotychczasowego skupiania się na wskazywaniu fałszywych narracji.

Opracowywane będą też lepsze procesy weryfikowania informacji, zwłaszcza w obszarze tematyki wyborów.

Kim jest Magdalena Wilczyńska

Magdalena Wilczyńska ma ponad 10-letnie doświadczenie w badaniu dezinformacji. W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych kierowała zespołem analityków, którzy identyfikują, analizują i systematyzują metody rosyjskiej propagandy w Polsce. W swojej karierze odpowiadała za badania nad dezinformacją Fundacji TechSoup w 14 państwach europejskich. Była także ekspertką prawną w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam zajmowała się obszarami wolności słowa, wolności zgromadzeń, praworządności i niezawisłości sądownictwa.