W Agorze przez rok ubyło ponad 100 pracowników

10 proc. mniej na pensje w „Gazecie Wyborczej”

Siedziba Agory

Na koniec 2023 roku zatrudnienie w grupie Agora wynosiło 2 581 etatów, bez uwzględnienia przejęcia Eurozetu zmalało o 122 etaty. Po poprzednich zwolnieniach grupowych zmalały całoroczne wydatki pracownicze w segmencie prasy, a w czwartym kwartale ub.r. także w pionie internetowym.

W ub.r. zatrudnienie w grupie kapitałowej Agora zwiększyło się o 242 etaty do 2 581. To przede wszystkim efekt przejęcia pod koniec lutego ub.r. kontrolnego pakietu udziałów Eurozetu, zaraz po prawomocnym uchyleniu przez sąd zakazu takiej transakcji wydanego przez prezesa UOKiK.

W grupie Eurozet na koniec ub.r. zatrudnienie etatowe wynosiło 364 etaty. Oznacza to, że bez uwzględnienia przejęcia tego nadawcy liczba etatów w grupie Agora zmalała przez rok o 122. – W efekcie przeprowadzonej w ubiegłym roku (czyli 2022 r. – przyp.) restrukturyzacji istotny spadek zatrudnienia wystąpił w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Film i Książka – wyliczono w sprawozdaniu Agory.

Agora z Eurozetem wydała 18 proc. więcej na pracowników

Po przejęciu Eurozetu łączne wydatki grupy Agora na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze sięgnęły w ub.r. 429,7 mln zł, o 17,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym czwartym kwartale poszły w górę o 29,1 proc. do 121,5 mln zł.

W pionie filmowo-książkowym grupy Agora – obejmującym głównie kina Helios, producenta i dystrybutora filmowego Next Film, wydawnictwo książkowe i sieć burgerowni Pasibus – na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze przeznaczono w ub.r. 97,8 mln zł (o 9,5 proc. więcej niż przed rokiem), z czego 30,1 mln zł (38,7 proc. w górę rok do roku) w czwartym kwartale.

Agora w raporcie tłumaczy, że ten wzrost wynika głównie z działalności kinowej. Dynamika byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie redukcja zatrudnienia pod koniec 2022 roku w Heliosie, która objęła 69 pracowników, z czego 53 w ramach zwolnień grupowych. Kosztowało to wtedy spółkę dodatkowe 1,8 mln zł.

W segmencie radiowym wydatki pracownicze poszybowały w górę z 40 do 85,7 mln zł w całym ub.r., a z 11,1 do 26,2 mln zł w czwartym kwartale.

Koszty pracowników pionu prasowego 10 proc. w dół

Najwyraźniej efekty zwolnień z końcówki 2022 roku widać w wynikach pionu prasowego, obejmującego głównie „Gazetę Wyborczą” (w ub.r. zapewniła 93 proc. łącznych wpływów pionu z reklam i sprzedaży treści), a także kilka czasopism i drukarnie. Całoroczne wydatki pracownicze zmalały w nim o 10,2 proc. do 93 mln zł, z czego w czwartym kwartale – o 12,9 proc. do 24,4 mln zł. W listopadzie i grudniu 2022 roku Agora rozstała się – w ramach zwolnień grupowych i programu dobrowolnych odejść – z ok. 80 pracownikami z segmentu prasowego i internetowego. Ze spółką pożegnały się m.in. szefowa działu Foto i Agencji Wyborcza.pl Beata Łyżwa-Sokół oraz dziennikarka ekonomiczna „Gazety Wyborczej” Adriana Rozwadowska. W pionie prasowym w związku z tym zwolnieniami w czwartym kwartale ub.r. utworzono rezerwę w kwocie 3,4 mln zł.

Wydatki pracownicze w pionie internetowym co prawda w całym ub.r. zwiększyły się o 5,6 proc. do 58,1 mln zł, ale w czwartym kwartale nastąpił spadek o 2 proc. do 14,5 mln zł. – To efekt niższego zatrudnienia w grupie HRlink i Yieldbird. Koszty wynagrodzeń i świadczeń w Gazeta.pl były wyższe w omawianym okresie – opisano w sprawozdaniu Agory.

Z kolei segment reklamy zewnętrznej, czyli Grupa AMS, zanotował w ub.r. wzrost kosztów pracowniczych o 26,4 proc. do 38,8 mln zł, a czego w czwartym kwartale o 27,1 proc. do 10,8 mln zł. Agora wyjaśniła, że to efekt „wzrostu wysokości zmiennego elementu wynagrodzeń za sprawą wyższej realizacji zakładanych celów sprzedażowych oraz wzrostu poziomu wynagrodzeń stałych”.

Agora zwalnia 180 osób

12 lutego w Agorze ruszyły zwolnienia grupowe, które mają objąć do 180 pracowników: 150 z „Gazety Wyborczej” i 30 z Gazeta.pl. Warunki redukcji zatrudnienia zostały uzgodnione z działającymi w spółce związkami zawodowymi. Zwolnienia potrwają do końca marca i maja firmę kosztować ok. 10 mln. zł.

W ramach zwolnień pożegnano się z prawie wszystkimi pracownikami działu korekty, ok. 20 pracownikami warszawskiej drukarni, a także wielu dziennikarzy, m.in. Katarzyną Wężyk, Annę J. Dudek, Donatą Subbotko, Jackiem Szczerbą oraz większością osób z zespołu BIQdata.pl.