Ostatnio dodane

Braun: RMN niepoinformowana o walnych zgromadzeniach państwowych mediów

Juliusz Braun

Rada Mediów Narodowych nie została poinformowana o zwołaniu walnych zgromadzeń Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Według Juliusza Brauna z RMN brak możliwości udziału członków Rady w walnych narusza przepisy ustawy o radiofonii i telewizji.

Zwyczajne walne zgromadzenia Telewizji Polskiej i Polskiego Radia odbyły się 4 września. Juliusz Braun w piśmie do wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, który stanowi walne tych spółek, przypomniał, że zgodnie z przepisami w walnych mają prawo uczestniczyć także członkowie RMN.

„Prawo to może być zrealizowane – co oczywiste – tylko pod warunkiem zawiadomienia członków RMN o terminie walnego zgromadzenia. Niestety, Rada Mediów Narodowych nie została poinformowana o zwołaniu i terminie ZWZ wspomnianych spółek” – napisał Braun do wicepremiera Glińskiego. Jak dodał, biuro Rady ustaliło, że zawiadomienie nie dotarło do Kancelarii Sejmu.

„Brak możliwości udziału członków Rady Mediów Narodowych w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu narusza przepisy ustawy i tym samym może powodować wątpliwości co do prawidłowości udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium dla członków zarządów i rad nadzorczych za rok 2019” – stwierdził członek RMN.

Biuro prasowe resortu kultury nie odpowiedziało na nasze pytania w tej sprawie.