Śliwczyńscy zamierzają sprzedać „Wiadomości Wrzesińskie”

Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy do końca roku chcą się wycofać z wydawania „Wiadomości Wrzesińskich”. Tygodnik ma przejąć jego zespół.

– Nasze dzieci mieszkają w Poznaniu i nie chcą wracać do Wrześni. Nie zamierzamy czekać, aż staniemy się niedołężni, chcemy pojeździć po świecie, chcę więcej czasu poświęcić mojej pasji, jaką jest fotografia – mówi Waldemar Śliwczyński. Chciałby reaktywować „Kwartalnik Fotografia” (tytuł nie ukazuje się od sześciu lat), myśli o wydawaniu książek. Ma też nadzieję, że nadal będzie mógł od czasu do czasu publikować na łamach tygodnika, z którym jest związany od 1990 roku. Wówczas pismo należało do lokalnego komitetu „Solidarności”, Śliwczyński został jego redaktorem naczelnym i w 1991 roku przejął tytuł.

Obecnie „Wiadomości Wrzesińskie” i serwis Wrzesnia.info.pl należą do Wydawnictwa Kropka Jolanta i Waldemar Śliwczyński. Śliwczyński jest redaktorem naczelnym, a jego żona zastępcą naczelnego i dyrektorką wydawnictwa. Wydawca podaje, że nakład pisma to obecnie 6 tys. egz., a sprzedaż 5 tys. egz. Od listopada jest on dystrybuowany przez własny kolportaż wydawnictwa. Tygodnik jest drukowany w Poznaniu na maszynach Polska Press. Wpływy ze sprzedaży egzemplarzowej (cena 3,20 zł) przekraczają wpływy z reklam. W „Wiadomościach Wrzesińskich” pracuje 10 osób na etatach.

Kupnem tytułu zainteresowany jest zespół tygodnika i prowadzone są już negocjacje dotyczące transakcji. Śliwczyńscy chcą kierować pismem do końca roku.