Marek Solon-Lipiński wicedyrektorem biura sprzedaży i współpracy międzynarodowej TVP

Marek Solon-Lipiński

Z początkiem lutego br. Marek Solon-Lipiński objął funkcję zastępcy dyrektora biura sprzedaży i współpracy międzynarodowej w Telewizji Polskiej. Przeszedł z Polskiego Radia, gdzie był dyrektorem biura współpracy z zagranicą.

Solon-Lipiński będzie odpowiedzialny za koordynację współpracy międzynarodowej publicznego nadawcy, w tym współpracy z Europejską Unia Nadawców (EBU) i nadawcami, którzy są w niej zrzeszeni.

Poprzednio – od października 2018 roku – był dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą w Polskim Radiu. Odpowiadał m.in. za utworzenie w Polskim Radiu Regionalnego Centrum Szkoleniowego EBU oraz umocnienie współpracy w dziedzinie wymiany muzycznej EBU.

W Polskim Radiu na stanowisku zastąpiła go Mira Suchowiejko-Opolska, która od 3 lutego pełni obowiązki dyrektora biura współpracy z zagranicą.

Marek Solon-Lipiński nadal jest też członkiem grupy EBU ws. współpracy międzynarodowej, która skupia przedstawicieli europejskich mediów publicznych odpowiedzialnych za koordynację projektów międzynarodowych. Tam współpracuje z think tankiem EBU – Media Intelligence Service oraz z EBU Academy.

W przeszłości był kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej TVP, a w latach 2017-2018 reprezentował Telewizję Polską w Komitecie Telewizyjnym EBU (TV Committee), który zajmuje się nadzorowaniem operacji EBU w segmencie telewizyjnym, pomaga w wyznaczaniu kierunków strategicznych, współpracuje z Departamentem Medialnym EBU, opiniuje działalność grup eksperckich, zatwierdza nowe projekty i monitoruje ich realizację.

W ub.r. Telewizja Polska zanotowała wzrost przychodów o 24 proc. do 2,2 mld zł, głównie dzięki 359 mln zł więcej z abonamentu rtv. Wzrosły też wpływy nadawcy z reklam, sponsoringu, sprzedaży programów i licencji. W ub.r. zatrudnienie w firmie wynosiło prawie 2,7 tys. etatów.