TVP planuje zakup wozów transmisyjnych HD i UHD/4K

Telewizja Polska przygotowuje się do zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K. Prowadzi rozeznanie rynku, poprzedzające przetarg na wybór ich dostawcy.

TVP prowadzi obecnie tzw. dialog techniczny w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K. Jego celem jest pozyskanie wszelkich informacji, które zostaną wykorzystane w celu przygotowania przetargu na dostawcę tych wozów, także w zakresie wartości inwestycji.

Nadawca poprzez dialog chce uzyskać informacje m.in. na temat aktualnego stanu technologii w tym zakresie oraz kosztów związanych z ich zakupem, a także kosztów ewentualnej rozbudowy wozu do standardu UHD, a także wielkości upustów przy zakupie więcej niż jednego wozu.

Zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału do 3 sierpnia br.

TVP zapowiada, że zaprosi do dialogu technicznego wszystkie firmy, które złożą stosowne wnioski.

Zwraca też uwagę, że nawet jeżeli jakakolwiek firma nie zostanie do dialogu zaproszona, to i tak będzie mogła złożyć w późniejszym terminie swoją ofertę już w postępowaniu przetargowym.

Przypomnijmy, że Telewizja Polska prowadzi równolegle przetarg związany z zakupem 137 nowych samochodów, w tym 100 samochodów typu kombi.

W ub.r. Telewizja Polska zanotowała wzrost wpływów z abonamentu radiowo-telewizyjnego o 69,9 proc. do 622,5 mln zł oraz spadek przychodów z reklam i sponsoringu o 8,4 proc. do 798,6 mln zł. Firma osiągnęła 500 tys. zł zysku netto, natomiast na br. planuje stratę w wysokości ponad 100 mln zł.

Na koniec ub.r. w firmie było zatrudnionych na etacie 2 657 osób, o 7,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Członkowie zarządu firmy zarabiali 25,6 tys. zł miesięcznie, a doradcy zarządu, dyrektorzy i wicedyrektorzy – po ok. 20 tys. zł.