Ministerstwo Kultury zgadza się z RPO: samorządy negatywnie wpływają na prasę lokalną

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego twierdzi, że dostrzega negatywne skutki działalności samorządów na rynku prasy lokalnej i prowadzi analizy dotyczące ewentualnych zmian w prawie prasowym.

To reakcja na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, że niedopuszczalne jest łączenie przez samorządy funkcji biuletynu informacyjnego i niezależnej prasy, gdyż jedno z jej zadań stanowi społeczna kontrola lokalnych władz. Jak już informowaliśmy, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, napisał do Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, o negatywnych skutkach wydawania prasy przez władze samorządowe. Rzecznik opowiada się za ustawowym zakazem wydawania prasy finansowanej bezpośrednio lub pośrednio przez samorządy.

W reakcji na zastrzeżenia RPO Ministerstwo Kultury zapewnia, że dostrzega negatywne skutki działalności samorządów na rynku prasy lokalnej. Centrum informacyjne MKiDN poinformowało „Presserwis”, że ministerstwo analizuje ewentualne zmiany w prawie prasowym. MKiDN tłumaczy, że coraz częściej pojawiają się informacje o problemach wynikających m.in. z niedostosowania ustawy do rynku prasowego.

„Należy zastanowić się nad nowymi regulacjami prawa prasowego, które wzmocnią pozycję prasy lokalnej, która będzie niezależna od decyzji jednostek samorządu terytorialnego, a także będą zgodne z zasadą wolności prasy i innych środków masowego przekazu” – informuje MKiDN.

Na patologie i powiązania samorządowców z prasą lokalną uwagę zwracają eksperci. Ryszard Pajura, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, podkreśla, że rolą samorządu nie jest prowadzenie działalności gospodarczej i wydawanie gazet. – Te samorządowe stanowią nieuczciwą konkurencję dla niezależnych gazet, bo np. niejeden reklamodawca umieści reklamę w gazecie wójta, licząc potem na przychylność i współpracę z gminą. Nieuczciwe jest już samo wspieranie z budżetu, czyli przez podatników, gazet samorządowych, gdy na rynku istnieją gazety prywatne – mówi Pajura.

O problemie powiązań samorządowców z prasą lokalną piszemy w najnowszym numerze magazynu „Press” w tekście „Kto burmistrzowi zabroni?”.