Bronisław Wildstein z nagrodą Pan Cogito od Akademickich Klubów Obywatelskich

Bronisław Wildstein

Pisarz i publicysta Bronisław Wildstein, związany obecnie z „Sieci” i TVP Info, otrzymał nagrodę Pan Cogito przyznawaną przez Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Nagroda Pan Cogito jest przyznawana za „szczególne, długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, które są zbieżne z założeniami ideowymi i programowymi AKO, a w szczególności za pomnażanie dorobku kulturowego Polaków, upowszechnianie polskiej kultury narodowej, afirmowanie i podtrzymywanie polskości, obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie polskiej tradycji narodowej”.

Statuetkę przyznaje kapituła, którą tworzą przedstawiciele Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego działających w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie.

Odbierając statuetkę w Bibliotece PAN w Kórniku Bronisław Wildstein podkreślił, że jest wzruszony z powodu przyznania mu tej nagrody i podziękował za nią kapitule. – Za to niezwykłe docenienie mnie, może przecenienie, ale w każdym razie uznanie dla tego, co robiłem – stwierdził.

W czasie uroczystości odczytano list gratulacyjny do Wildsteina skierowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, który wyliczył dokonania publicystyczne laureata – „celne komentarze i felietony, przenikliwe analizy, erudycyjne studia i eseje, ale także osobiste świadectwa historyczno-wspomnieniowe czy niebanalne programy radiowe i telewizyjne”.

– Powszechny respekt budzi też Pańska nieustępliwa walka o swobodny rozwój polskiej kultury, prowadzona przeciwko rozmaitym próbom zniewolenia umysłów, najpierw przez aparat reżimu komunistycznego, potem przez propagatorów +pedagogiki wstydu+ – jak sam Pan ów proceder nazwał – i politycznej poprawności. Ta walka kosztowała niemało wyrzeczeń. W PRL miała cenę represji, aresztów i emigracji, w III RP – dotkliwych szykan w życiu publicznym i zawodowym – dodał minister kultury.

W uroczystości uczestniczyli też parlamentarzyści, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i ambasador Polski w Niemczech Andrzej Przyłębski. – Uważam, że jak mało kto w tym kraju Bronisław Wildstein jest nie tylko wybitnym pisarzem, nie tylko człowiekiem niezłomnym, człowiekiem, który na pewno będzie wiernym. Ale jest człowiekiem, który dla każdego z nas jest inspiracją – inspiracją bycia dobrym, dokonywania właściwych wyborów – powiedziała Przyłębska.

Wildstein to publicysta, menedżer mediów, pisarz i działacz opozycyjny

Bronisław Wildstein z mediami krajowymi jest związany od 1989 roku. Pracował m.in. jako prezes Polskiego Radia Kraków oraz jako dziennikarz w „Życiu Warszawy” (w latach 1994-1996), „Życiu” i „Wprost”, prowadził programy w TV Puls i TVP1. Przez ponad dekadę (z przerwą w latach 2005-2007) był związany z „Rzeczpospolitą”, a w latach 2011-2012 również z „Uważam Rze”.

Od maja 2006 do lutego 2007 roku pełnił funkcję prezesa Telewizji Polskiej. Od początku 2013 do września 2014 roku, był prezesem i redaktorem naczelnym Telewizji Republika.

W latach 2013-2015 był publicystą „Do Rzeczy”, a od wiosny 2015 roku jest związany z „Sieci”. Od września ub.r. jest jednym z gospodarzy programu „O co chodzi” w TVP Info, a przedtem przez rok prowadził swój autorski cykl „Południk Wildsteina” w TVP2.

W latach 70. i 80. Wildstein był zaangażowany w działalność opozycyjną: współpracował z Komitetem Obrony Robotników, współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie, w latach 80. na emigracji we Francji był m.in. redaktorem miesięcznika „Kontakt” i korespondentem Radia Wolna Europa.

Otrzymał szereg wyróżnień literackich (m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich i Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego) oraz dziennikarskich (m.in. Nagrodę im. Dariusza Fikusa). W maju 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego za zasługi dla Polski i osiągnięcia w działalności publicznej i pracy dziennikarskiej.