Katowicka „Gazeta Wyborcza” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego rozpoczynają akcję „Śląskie bez smogu!”

„Gazeta Wyborcza Katowice” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego rozpoczynają akcję „Śląskie bez smogu!”. Jej celem jest wypracowanie sposobów na rozpowszechnianie wśród mieszkańców regionu wiedzy o szkodliwości zanieczyszczeń i o uchwale antysmogowej, która obowiązuje od początku września.

W ramach akcji, w czterech subregionach województwa śląskiego zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty z samorządowcami, społecznikami, przedstawicielami organizacji samorządowych oraz mieszkańcami, uświadamiające skalę zagrożenia zanieczyszczeniami oraz sposoby walki z nimi.

Celem spotkań będzie wygenerowanie pomysłów na projekty edukacyjne, informacyjne czy promocyjne, które pomogą mieszkańcom zmierzyć się z tematem smogu.

W warsztatach wezmą udział liderzy opinii, społecznicy, samorządowcy oraz eksperci zaangażowani w temat ochrony środowiska. Spośród nich zostaną wybrani subregionalni liderzy, którzy przedstawią samorządowcom najciekawsze projekty wypracowane na warsztatach, które mają szanse na realizację.

Na stronie internetowej katowickiej „Gazety Wyborczej” powstał serwis poświęcony akcji, a w druku i internecie ukazują się artykuły dotyczące nowej uchwały antysmogowej i tłumaczące zagrożenia zanieczyszczeniami.

„Śląskie bez smogu!” jest częścią akcji „Gazety Wyborczej” „Oddychać po ludzku”, która ma na celu zwiększenie świadomości Polaków oraz wskazywanie najlepszych sposobów na walkę ze smogiem.

Warsztaty w ramach akcji „Śląskie bez smogu!” odbędą się:

– w poniedziałek, 25 września br. w Katowicach pod hasłem „Szkoda zdrowia. Jak nie dać się smogowi”,

– w środę, 4 października br. w Rybniku pod hasłem „Klimatyczna edukacja. Dlaczego warto uczyć jak dbać o czyste powietrze”,

– we wtorek, 17 października br. w Częstochowie pod hasłem „Zielona jazda. Dlaczego warto stawiać na ekologiczny transport”,

– w czwartek, 26 października w Żywcu pod hasłem „Kopciuchy na celowniku. Dlaczego warto mądrze palić w piecu”.