Ostatnio dodane

Władze Opola podtrzymują, że umowa z TVP nie jest żadną tajemnicą

Władze Opola przekonują, że miały prawo ujawnić treść umowy miasta z TVP ws. organizacji 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Prezes TVP Jacek Kurski sprawę „ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa” skierował do prokuratury.

Umowa, którą prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski zawarł 28 kwietnia br. z zarządem TVP SA, jest dostępna na stronach internetowych miasta. Dotyczy organizacji 54. KFPP w Opolu w czerwcu br. – 18 maja radny Przemysław Pospieszyński zwrócił się do miasta z wnioskiem o ujawnienie jej treści – mówi Piotr Letachowicz z biura prasowego opolskiego ratusza. – Ustawa o finansach publicznych wprowadza zasadę jawności sektora finansów publicznych. Dodatkowo ustawa o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje miasto do jawności działania i udostępniania informacji odnośnie do zarówno swojej działalności, jak i wydatkowanych środków publicznych – tłumaczy Letachowicz.

Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, do której wpłynęło doniesienie, informuje, że według TVP w umowie miały być klauzule poufne, które zostały ujawnione przez miasto. Centrum Informacji TVP oświadcza, że „podstawą wniosku było ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa”.