Leksykon Dziennikarzy

Leksykon biograficzny dziennikarzy działających na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Podbeskidziu, Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Częstochowskiej

Wszyscy AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWVXYZŻŹ

Jan F. Lewandowski (1952–2015)

Jan F. Lewandowski

Jan Franciszek Lewandowski – promotor kultury śląskiej, polski historyk, filmoznawca, dziennikarz i publicysta, nauczyciel akademicki, animator kultury, wydawca. Zajmował się historią Górnego Śląska i historią kina. Autor wielu publikacji książkowych.

Czytaj

Stanisław Ligoń (1879–1954)

Stanisław Ligoń

Stanisław Ligoń – pseudonim „Karlik” z Kocyndra – polski pisarz, malarz, ilustrator, działacz kulturalny i narodowy, radiowiec, reżyser, aktor.

Czytaj

Bolesław Lubosz (1928–2001)

Bolesław Lubosz 1

Bolesław Lubosz – dziennikarz, publicysta, literat, poeta, tłumacz literatury niemieckiej i łużyckiej, przedstawiciel śląskiego środowiska literackiego okresu PRL-u, członek PZPR od 1962 r., członek Związku Literatów Polskich od 1951 r., kilkukrotny wiceprezes katowickiego oddziału ZLP, członek Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry (1999 r.).

Czytaj

Feliks Netz (1939–2015)

Feliks Netz 1

Feliks Netz – polski poeta, prozaik, dramaturg radiowy, tłumacz, krytyk literacki i filmowy, dziennikarz i publicysta, publikujący także pod pseudonimami i kryptonimami: (ef), Efen, EFEN, F.N., (fen), Fen, FEN, (FEN), (FN).

Czytaj

Stanisław Nogaj (1897–1971)

Stanisław Nogaj

Stanisław Nogaj – niezłomny bojownik o wyzwolenie ziem polskich spod zaboru pruskiego, uczestnik powstań: Wielkopolskiego i śląskich, wybitny działacz sportowy, dziennikarz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, jeden z pierwszy twórców literatury obozowej (publikowanej już przed II wojną światową).

Czytaj

Władysław Oszelda (1907–2005)

Władysław Oszelda

Władysław Oszelda – polski dziennikarz, działacz polonijny. Przez lata prowadził w Cieszynie słynny Klub Propozycji. Marzył o utworzeniu Cieszyńskiego Interklubu Społecznego.

Czytaj

Jan Przemsza – Zieliński (1935–1999)

Jan Przemsza - Zieliński

Jan Przemsza – Zieliński – polonista i historyk – regionalista oraz badacz dziejów wojskowości, dr nauk humanistycznych, kontynuator dzieła Mariana Kantora – Mirskiego w zakresie historii regionalnej Zagłębia Dąbrowskiego; działacz polityczny.

Czytaj

Józef Renik (1896–1969)

Józef Renik

Józef Renik – drukarz, żołnierz I Kompanii Kadrowej, a następnie I pułku Pierwszej Brygady Legionów Polskich, dziennikarz, nauczyciel zawodu, współzałożyciel „Dziennika Zachodniego”, wieloletni sekretarz redakcji „Trybuny Robotniczej”.

Czytaj

Bronisław Schmidt – Kowalski (1926–2000)

Bronisław Schmidt-Kowalski 1957 - 1981

Bronisław Schmidt-Kowalski – dziennikarz. Szefował „Dziennikowi Zachodniemu” przez niemal ćwierć wieku (1957 – 1981) i był chyba najdłużej „panującym” redaktorem naczelnym gazety codziennej w całej Polsce.

Czytaj

Kazimierz Seko (1917–2006)

Kazimierz Seko

Kazimierz Seko – polski fotografik, członek Okręgu Śląskiego ZPAF w Katowicach, pierwszy polski juror World Press Photo, w czasie wojny działacz Armii Krajowej Obszaru Lwowa i Związku Harcerstwa Polskiego, odznaczony pośmiertnie przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Czytaj
1 2 3