Ostatnio dodane

Leksykon Dziennikarzy

Leksykon biograficzny dziennikarzy działających na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Podbeskidziu, Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Częstochowskiej

Wszyscy AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWVXYZŻŹ

Tadeusz Kijonka (1936–2017)

Tadeusz Kijonka

Tadeusz Bolesław Kijonka – poeta, dziennikarz, publicysta, autor utworów scenicznych, założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i jego wieloletni prezes, twórca i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”, działacz kulturalny i społeczny, poseł na Sejm PRL IX i X kadencji (Sejm kontraktowy).

Czytaj

Józef Kopocz (1931–2015)

Józef Kopocz 3

Józef Kopocz – legendarny śląski prezenter telewizyjny. Należał do grupy założycielskiej realizatorów i dziennikarzy Ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach.

Czytaj

Jan F. Lewandowski (1952–2015)

Jan F. Lewandowski

Jan Franciszek Lewandowski – promotor kultury śląskiej, polski historyk, filmoznawca, dziennikarz i publicysta, nauczyciel akademicki, animator kultury, wydawca. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia”. Historyk Górnego Śląska i pasjonat kina. Autor wielu publikacji książkowych.

Czytaj

Stanisław Ligoń (1879–1954)

Stanisław Ligoń

Stanisław Ligoń – pseudonim „Karlik” z Kocyndra – polski pisarz, malarz, ilustrator, działacz kulturalny i narodowy, radiowiec, reżyser, aktor.

Czytaj

Bolesław Lubosz (1928–2001)

Bolesław Lubosz 1

Bolesław Lubosz – dziennikarz, publicysta, literat, poeta, tłumacz literatury niemieckiej i łużyckiej, przedstawiciel śląskiego środowiska literackiego okresu PRL-u, członek PZPR od 1962 r., członek Związku Literatów Polskich od 1951 r., kilkukrotny wiceprezes katowickiego oddziału ZLP, członek Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry (1999 r.).

Czytaj

Stanisław Mojkowski (1911–1978)

Stanisław Mojkowski 1

Stanisław Mojkowski – dziennikarz i prawnik, organizator życia prasowo-wydawniczego w Polsce, polityk, poseł na Sejm PRL IV, V i VI kadencji, w latach 1952 – 1966 redaktor naczelny kolejno „Dziennika Zachodniego”, „Głosu Wybrzeża”, „Dziennika Łódzkiego” i „Głosu Robotniczego”, a od 1967 do 1972 roku – „Trybuny Ludu”, prezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” od 1972 – 1978 гoku.

Czytaj

Feliks Netz (1939–2015)

Feliks Netz 1

Feliks Netz – polski poeta, prozaik, dramaturg radiowy, tłumacz, krytyk literacki i filmowy, dziennikarz i publicysta, publikujący także pod pseudonimami i kryptonimami: (ef), Efen, EFEN, F.N., (fen), Fen, FEN, (FEN), (FN).

Czytaj

Stanisław Nogaj (1897–1971)

Stanisław Nogaj

Stanisław Nogaj – niezłomny bojownik o wyzwolenie ziem polskich spod zaboru pruskiego, uczestnik powstań: Wielkopolskiego i śląskich, wybitny działacz sportowy, dziennikarz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, jeden z pierwszy twórców literatury obozowej (publikowanej już przed II wojną światową).

Czytaj

Władysław Oszelda (1907–2005)

Władysław Oszelda

Władysław Oszelda – polski dziennikarz, działacz polonijny. Przez lata prowadził w Cieszynie słynny Klub Propozycji. Marzył o utworzeniu Cieszyńskiego Interklubu Społecznego.

Czytaj

Jan Przemsza – Zieliński (1935–1999)

Jan Przemsza - Zieliński

Jan Przemsza – Zieliński – polonista i historyk – regionalista oraz badacz dziejów wojskowości, dr nauk humanistycznych, kontynuator dzieła Mariana Kantora – Mirskiego w zakresie historii regionalnej Zagłębia Dąbrowskiego; działacz polityczny.

Czytaj
1 2 3