Leksykon Dziennikarzy

Leksykon biograficzny dziennikarzy działających na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Podbeskidziu, Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Częstochowskiej

Wszyscy AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWVXYZŻŹ

Bolesław Lubosz (1928–2001)

Bolesław Lubosz 1

Bolesław Lubosz – dziennikarz, publicysta, literat, poeta, tłumacz literatury niemieckiej i łużyckiej, przedstawiciel śląskiego środowiska literackiego okresu PRL-u, członek PZPR od 1962 r., członek Związku Literatów Polskich od 1951 r., kilkukrotny wiceprezes katowickiego oddziału ZLP, członek Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry (1999 r.).

Czytaj

Feliks Netz (1939–2015)

Feliks Netz 1

Feliks Netz – polski poeta, prozaik, dramaturg radiowy, tłumacz, krytyk literacki i filmowy, dziennikarz i publicysta, publikujący także pod pseudonimami i kryptonimami: (ef), Efen, EFEN, F.N., (fen), Fen, FEN, (FEN), (FN).

Czytaj

Stanisław Nogaj (1897–1971)

Stanisław Nogaj

Stanisław Nogaj – niezłomny bojownik o wyzwolenie ziem polskich spod zaboru pruskiego, uczestnik powstań: Wielkopolskiego i śląskich, wybitny działacz sportowy, dziennikarz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, jeden z pierwszy twórców literatury obozowej (publikowanej już przed II wojną światową).

Czytaj

Władysław Oszelda (1907–2005)

Władysław Oszelda

Władysław Oszelda – polski dziennikarz, działacz polonijny. Przez lata prowadził w Cieszynie słynny Klub Propozycji. Marzył o utworzeniu Cieszyńskiego Interklubu Społecznego.

Czytaj

Jan Przemsza – Zieliński (1935–1999)

Jan Przemsza - Zieliński

Jan Przemsza – Zieliński – polonista i historyk – regionalista oraz badacz dziejów wojskowości, dr nauk humanistycznych, kontynuator dzieła Mariana Kantora – Mirskiego w zakresie historii regionalnej Zagłębia Dąbrowskiego; działacz polityczny.

Czytaj

Józef Renik (1896–1969)

Józef Renik

Józef Renik – drukarz, żołnierz I Kompanii Kadrowej, a następnie I pułku Pierwszej Brygady Legionów Polskich, dziennikarz, nauczyciel zawodu, współzałożyciel „Dziennika Zachodniego”, wieloletni sekretarz redakcji „Trybuny Robotniczej”.

Czytaj

Bronisław Schmidt – Kowalski (1926–2000)

Bronisław Schmidt-Kowalski 1957 - 1981

Bronisław Schmidt-Kowalski – dziennikarz. Szefował „Dziennikowi Zachodniemu” przez niemal ćwierć wieku (1957 – 1981) i był chyba najdłużej „panującym” redaktorem naczelnym gazety codziennej w całej Polsce.

Czytaj

Kazimierz Seko (1917–2006)

Kazimierz Seko

Kazimierz Seko – polski fotografik, członek Okręgu Śląskiego ZPAF w Katowicach, pierwszy polski juror World Press Photo, w czasie wojny działacz Armii Krajowej Obszaru Lwowa i Związku Harcerstwa Polskiego, odznaczony pośmiertnie przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Czytaj

Henryk Sławik (1894–1944)

Henryk Sławik

Henryk Sławik – polski dziennikarz, powstaniec śląski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie wojny jeden z organizatorów pomocy polskim uchodźcom (w tym Żydom), którzy znaleźli się na Węgrzech. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Czytaj

Michał Smolorz (1955–2013)

Michał Smolorz 2

Michał Smolorz – polski dziennikarz, publicysta, felietonista, reżyser, scenarzysta oraz producent telewizyjny i filmowy. Był największą osobowością w sferze publicznej w regionie, uosobieniem Górnego Śląska walczącego o swoją tożsamość, o uznanie swej inności i etniczności.

Czytaj
1 2 3