Ostatnio dodane

Leksykon Dziennikarzy

Leksykon biograficzny dziennikarzy działających na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Podbeskidziu, Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Częstochowskiej

Wszyscy AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWVXYZŻŹ

Stanisław Mojkowski (1911–1978)

Stanisław Mojkowski 1

Stanisław Mojkowski – dziennikarz i prawnik, organizator życia prasowo-wydawniczego w Polsce, polityk, poseł na Sejm PRL IV, V i VI kadencji, w latach 1952 – 1966 redaktor naczelny kolejno „Dziennika Zachodniego”, „Głosu Wybrzeża”, „Dziennika Łódzkiego” i „Głosu Robotniczego”, a od 1967 do 1972 roku – „Trybuny Ludu”, prezes Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” od 1972 – 1978 гoku.

Czytaj