Przeciwdziałanie dyskryminacji w wewnętrznych procedurach Polskiego Radia

Nowością jest procedura mediacyjna, która "opisuje możliwości i szanse, jakie daje rozmowa z mediatorem i wyjście z potencjalnego impasu w relacjach pracowniczych"

W Polskim Radiu wprowadzono procedury przeciwdziałania dyskryminacji i innym niepożądanym zachowaniom.

– Wprowadzenie procedur antymobbingowej, antydyskryminacyjnej oraz mediacyjnej to skutek zmian w zakresie orzecznictwa, mające na celu dostosowanie do aktualnego stanu prawnego – tłumaczy „Presserwisowi” rzeczniczka spółki Monika Kuś.

– W porównaniu z wcześniej obowiązującymi regulacjami procedura wprowadza pojęcia przeciwdziałania dyskryminacji i innym niepożądanym zachowaniom. Wskazuje również możliwość mediacji w celu eliminacji konfliktów. Zawiera jasne, czytelne pojęcia oraz wskazuje procedury ochrony swojego dobrostanu. Pokazuje też możliwości podjęcia działań przez osoby będące świadkami niewłaściwych zachowań – wylicza.

Rzeczniczka Polskiego Radia wskazuje również, że „procedura dookreśla działania prewencyjne leżące po stronie pracodawcy takie jak powoływanie i pracę zespołu do spraw relacji w pracy aż po odpowiedzialność osób dopuszczających się mobbingu, dyskryminacji czy molestowania”.

Nowością jest procedura mediacyjna. – Opisuje możliwości i szanse, jakie daje rozmowa z mediatorem i wyjście z potencjalnego impasu w relacjach pracowniczych – informuje Kuś.