Jak Polacy oceniają stacje tv i radiowe?

Zmiana opinii o TVP

Marek Czyż

Spośród czterech stacji telewizyjnych, o które zapytano w tym roku Polaków w badaniu, najlepsze oceny zbiera telewizja Polsat. Z kolei wśród stacji radiowych od kilku lat najlepiej oceniane jest Radio RMF FM – wynika z badań CBOS.

Spośród czterech stacji telewizyjnych, o które zapytano w tym roku w badaniu, najlepsze oceny zbiera telewizja Polsat. „Przoduje ona tak jak w ubiegłych latach, choć w ostatnich dwóch pomiarach postrzeganie tej stacji stało się nieco bardziej krytyczne” – wynika z badań „Ocena mediów”.

Podobnie jak przed rokiem, na drugim miejscu w rankingu znalazła się telewizja TVN. W badaniu wskazano, że ponad połowa dorosłych Polaków pozytywnie wyraża się o jej działalności, zaś ponad dwukrotnie rzadziej oceniana jest ona negatywnie.

Lepsze opinie o TVP, RMF FM przed Radiem ZET

„Zmiany w telewizji publicznej sprawiły, że oceny TVP poprawiły się, choć poprawa ta polega przede wszystkim na zdecydowanym spadku głosów krytycznych przy tylko minimalnym wzroście ocen pozytywnych. Wydaje się, że Polacy zmienili ostatnio swoje złe nastawienie do TVP, ale ciągle jeszcze oczekują poprawy poziomu jej programów. Ogólnie rzecz biorąc, w odróżnieniu od zeszłego roku w ocenach TVP notujemy więcej głosów pozytywnych niż negatywnych” – napisano.

Z badania wynika także, że „uwzględniona po raz pierwszy wśród głównych ogólnopolskich nadawców Telewizja Republika częściej postrzegana jest krytycznie niż oceniana pozytywnie”. „Jednak większość ankietowanych po prostu jej nie zna i nie ma sprecyzowanej opinii na jej temat” – dodano.

W badaniu uwzględniono także stacje radiowe. Wśród stacji radiowych od kilku lat najlepiej oceniane jest Radio RMF FM, na drugim miejscu plasuje się Radio Zet. „Pozytywnie o tych stacjach wypowiada się ponad połowa ankietowanych, a tylko nieliczni mają o nich złą opinię. W porównaniu z ubiegłym rokiem notowania RMF FM praktycznie się nie zmieniły, zaś Radio Zet minimalnie zyskało” – czytamy w badaniu.

Na tle stacji komercyjnych słabiej wypada Polskie Radio. W badaniu wskazano, że „o jego działalności z aprobatą wypowiada się niespełna dwie piąte ankietowanych, prawie trzykrotnie mniej jest głosów negatywnych”. „Po ostatnich zmianach w radiu publicznym i jego poszczególnych programach wyraźnie obniżył się odsetek złych ocen, a jednocześnie (choć w mniejszym stopniu) wzrosła liczba opinii dobrych. Odnotwany w tym roku wynik publicznego nadawcy jest najlepszy od 2019 roku” – czytamy.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (408) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia na próbie liczącej 1079 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. – CATI i 13,3 proc. – CAWI).