KRRiT wykryła nieprawidłowości w trzech stacjach

Grozi im cofnięcie koncesji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła monitoringi kontrolne stacji radiowych VOX FM Gorzów i VOX FM Radom, a także kanału telewizyjnego Red Carpet TV. Członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski informuje Wirtualnemedia.pl, że analiza programów wykazała prowadzenie emisji niezgodnych z zapisami koncesji.

W przypadku stacji Grupy ZPR Media brak jest wymaganego odsetka tematyki lokalnej. Czas antenowy poświęcony na programy publicystyczne i rozrywkowe też nie jest wystarczający. Ponadto rozgłośnie mają używać m.in. w dżinglach nazwy VOX FM zamiast VOX FM Gorzów i VOX FM Radom. Regulator uważa, że takie odstępstwo od koncesji wymagałoby wystąpienia o zmianę nazwy stacji. Koncesja dla VOX FM Gorzów obowiązuje do 5 marca 2025 roku, a dla VOX FM Gorzów do 7 marca 2030 roku. W 2018 roku KRRiT zgodziła się na zmianę nazwy Radia GO na VOX Gorzów.

Grupa ZPR Media nie odpowiedziała w środę na nasze pytania w tej sprawie. Prof. Kowalski wyjaśnia, że nadawcy, których monitoring nie wypadł pozytywnie, zostaną poinformowani o nieprawidłowościach. KRRiT poprosi takie podmioty o wyjaśnienia i wezwie ich do usunięcia naruszenia polegającego na nierealizowaniu zapisów koncesyjnych. Po jakimś czasie zostanie przeprowadzony ponowny monitoring. Jeśli zapisy koncesji nie będą przestrzegane, to jest możliwe nawet jej uchylenie.

Za dużo filmów w Red Carpet TV

Analogiczna procedura dotyczy Red Carpet TV. Audycje informacyjne w ramówce tego kanału powinny zajmować 10 proc. czasu nadawania, a zajmowały 4 proc. Podobnie wygląda sytuacja z publicystyką, która powinna stanowić 10 proc., a nie jedynie 3 proc. Filmy fabularne stanowiły aż 55 proc. czasu nadawania Red Carpet TV, a w koncesji zapisano tylko 15 proc. Audycje rozrywkowe powinny zajmować 10 proc. ramówki, a monitoring wykazał, że przeznaczono na nie 4 proc.

– W kwestii zawartości programowej kanału Red Carpet TV (koncesja satelitarna-kablowa) i struktury programowej wystąpiliśmy kilka tygodni temu z wnioskiem do KRRiT o zmianę szczegółowych kwot programowych w taki sposób, aby nie było wątpliwości dotyczących oceny kategorii poszczególnych programów. Dotychczasowa struktura udziału poszczególnych audycji pochodzi z okresu przed Covidowego. Trzeba mieć na uwadze tematykę programów Red Carpet TV, dotyczącą szeroko pojętej pop kultury, rozrywki i show biznesu, co może zaciemniać podział na audycje informacyjne, publicystyczne i ogólnie rozrywkowe. Red Carpet produkuje coraz więcej własnych formatów. Wszystkie z nich wypełniają wymogi koncesji. Struktura układu ramowego programów jest budowana tak aby zapewnić widzom optymalny dostęp do audycji i jednocześnie wypełnić wymogi programowe koncesji, które sami zadeklarowaliśmy – tłumaczy w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Leszek Kułak, prezes Red Carpet TV.

Spółka jest nadawcą Red Carpet TV, Red Top TV i od niedawna ViDoc TV, który wchodzi w skład MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej. Niebawem ma nastąpić integracja ramówkowa Red Top i ViDoc TV. Ostatni kanał uzyskał koncesję jako CTV9. KRRiT zgodziła się zmienić nazwę stacji na ViDoc TV. Ma to podkreślać dużą liczbę produkcji dokumentalnych w ofercie programowej. Koncesja Red Carpet TV kończy się 2 listopada 2025 roku.