Od 1 stycznia 2024 roku SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W NOWYM WYMIARZE

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nr 4/11/2023 z 28 listopada 2023 roku dokonana została zmiana wysokości składek członkowskich oraz odpłatność za legitymacje członkowskie.

Podwyższone stawki od 1 stycznia 2024 roku wynoszą:

– od członków SD RP czynnych zawodowo – 20 zł miesięcznie,

– od członków emerytów, rencistów, osób nie pracujących – 10 zł miesięcznie.

Cena naszej legitymacji członkowskiej została podwyższona do kwoty 55 zł.

Prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy już uiścili składki za rok 2024 w dawnym wymiarze, o dokonanie stosownych dopłat.