Nie żyje ksiądz Wiesław Niewęgłowski, duszpasterz środowisk twórczych

Ksiądz Wiesław Niewęgłowski miał 82 lata

Nie żyje ks. Wiesław Niewęgłowski, wieloletni duszpasterz środowisk twórczych. Miał 82 lata. O jego śmierci poinformował rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej ks. Przemysła Śliwiński.

Ksiądz Niewęgłowski studiował polonistykę, teatrologię i teorię filmu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kapłanem był od 1970 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w ramach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom uczestniczył w rozmowach z komunistycznymi władzami na temat zwolnień internowanych. Przez wiele lat był krajowym duszpasterzem środowisk twórczych.

Z jego inicjatywy przy placu Teatralnym w Warszawie powstał kościół środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i Andrzeja Apostoła.

Po 2002 roku szefował Zakładowi Dziennikarstwa Telewizyjnego w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1997 roku kierował też programami katolickimi w TVP.

Był podejrzewany o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, ale kościelna komisja historyczna oczyściła go z tych zarzutów.