„NIE” ma trafić do sprzedaży w Lidlu i Biedronce

Rekompensata za wycofanie z Poczty Polskiej

Decyzja o skierowaniu "Nie" do sieci sklepów to rekompensata za wycofanie tygodnika z placówek Poczty Polskie

W ramach rekompensaty za straty spowodowane wycofaniem „NIE” przez Pocztę Polską firma kolporterska Garmond Press ma dystrybuować tygodnik w sklepach sieci Lidl i Biedronka – wynika z ustaleń „Presserwisu”.

Kolporterem tygodnika „NIE” w placówkach Poczty był Garmond Press. Od pracownika tej firmy proszącego o zachowanie anonimowości dowiedzieliśmy się, że – w ramach rekompensaty za wycofanie pisma z placówek pocztowych – Garmond Press zobowiązał się do sprzedaży w wybranych sklepach Lidl i Biedronka.

Pośredni skutek decyzji Poczty Polskiej

Marta Miecińska, prezeska wydawnictwa Urma, w rozmowie z „Presserwisem” potwierdza, że do takiego porozumienia doszło. Zastrzega jednak, że nie ma jeszcze żadnych informacji o jego realizacji.

Porozumienie między Garmond Press a wydawcą tygodnika „NIE” to pośredni skutek bezprecedensowej decyzji zarządu Poczty Polskiej, która zdecydowała o wycofaniu wydania z 10 marca br. z powodu jego okładki. Zamieszczono na niej zdjęcie papieża Jana Pawła II opartego o pastorał z wmontowaną lalką. Był to komentarz do sporu dotyczącego roli Karola Wojtyły w tuszowaniu przypadków pedofilii w Kościele katolickim.

Na wycofanie wydania „NIE” z 10 marca zdecydował się również PKN Orlen oraz kontrolowany przez ten koncern Ruch. Po protestach wydawcy tygodnika od wydania z 17 marca tygodnik wrócił do sprzedaży na stacjach PKN Orlen oraz w kioskach Ruchu. Natomiast władze Poczty Polskiej utrzymały zakaz kolportażu na swoim terenie.

Jak pisaliśmy w „Presserwisie”, w reakcji na wycofanie tygodnia „NIE” z placówek Poczty Polskiej, stacji PKN Orlen oraz kiosków Ruchu wydawca tego pisma złożył dwa zawiadomienia do prokuratury, w których wywodzi, że decyzja podjęta przez prezesa Orlenu Daniela Obajtka oraz zarząd Poczty Polskiej może nosić znamiona przestępstwa.

Prokuratura nie odpowiada

W uzasadnieniu powołano się na art. 14 Konstytucji RP Rzeczpospolitej Polskiej, która zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Natomiast na poziomie ustawowym realizację tej zasady zapewnia m.in. art. 3 Prawa prasowego, który mówi, że pracownik poligrafii oraz kolportażu nie może ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści.

„O znaczeniu wolności prasy świadczy fakt, że jej naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 44 ust. 1 Prawa prasowego, kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Z kolei art. 49 Prawa prasowego wprost penalizuje naruszenie art. 3 Prawa prasowego” – napisał pełnomocnik Urmy w zawiadomieniach przesłanych do prokuratury.

– Zawiadomienia do prokuratury zostały wysłanie 14 kwietnia br. Do dziś nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi – mówi Marta Miecińska, prezeska Urmy.

O szczegóły i realizację i porozumienia z wydawcą „NIE” zapytaliśmy pisemnie Garmond Press. Do momentu zamykania tego wydania nie dostaliśmy odpowiedzi.