CMWP protestuje przeciwko odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie „Gazety Lubuskiej”

"Gazeta Lubuska" twierdzi, że marszałek województwa tłumi krytykę prasową

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprotestowało przeciwko odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tłumienia krytyki prasowej przez marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Polak. Według CMWP Elżbieta Polak miała wpływać na działania redakcji „Gazety Lubuskiej”, publikującej materiały o mobbingu i molestowaniu w lubuskim WORD.

Sprawa zaczęła się w lipcu ubiegłego roku po publikacji w „Gazecie Lubuskiej” serii tekstów na temat nagannych praktyk, do jakich miało dochodzić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. W odpowiedzi do redakcji trafił list podpisany przez rzecznika prasowego Zarządu Województwa Pawła Kozłowskiego z sugestią „rzetelnej weryfikacji” zespołu redakcyjnego. Gazeta opublikowała pismo, a właściwie – jak mówił w rozmowie z „Presserwisem” Paweł Kozłowski – jego fragmenty, wygodne dla „GL”. Kozłowski mówił wtedy, że autor publikacji o WORD nigdy nie zwrócił się do ośrodka ani do opisywanych w tekstach osób.

Pismo z urzędu marszałkowskiego nie było jedynym elementem uznanym przez naczelnego „GL” Janusza Życzkowskiego za próbę wywierania nacisku. Podobnie potraktował zaproszenie przez marszałek Polak na spotkanie prezesa zielonogórskiego oddziału Polska Press Grzegorza Widenki.

Utrudniania i tłumienia krytyki prasowej nie dopatrzyła się jednak Prokuratura Rejonowa w Szamotułach, która 1 września ubiegłego roku odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Zażalenie na prokuratorską odmowę odrzucił również zielonogórski sąd.

„W ocenie CMWP SDP ta decyzja narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa, która opiera się na niezależności każdej redakcji. Odmowa śledztwa w tej sprawie sankcjonuje bowiem nieformalne metody dyscyplinowania lokalnych mediów przez władze samorządowe, co jest wyjątkowo nagannym zjawiskiem” – napisała w stanowisku CMWP szefowa centrum Jolanta Hajdasz. Hajdasz zwraca również uwagę, że Elżbieta Polak, marszałek województwa, już w sierpniu złożyła pozew przeciwko dziennikarzom i redakcji „GL” o naruszenie swoich dóbr osobistych. Proces trwa.