Ostatnio dodane

Nagrody im. B. Prusa

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej przedłuża termin zgłaszania kandydatów do Nagród im. Bolesława Prusa do 15 września 2022 roku.

Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach:

  • „Złoty Prus” – statuetka za długoletnią pracę dziennikarską, wybitne osiągnięcia i dorobek.
  • „Zielony Prus”– dla dziennikarzy do 35 roku życia za dojrzałą twórczość, wysoko ocenioną publicystykę.

Zgłoszenia kandydatów należy nadsyłać w formie (PDF i JPG) pod adresem zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl Zgłoszenia powinny zawierać uzasadnienie, 2-3 publikacje, dane adresowe (telefon e-mail) oraz zdjęcie.

Nagrody przeznaczone są dla kandydatów całego środowiska dziennikarskiego prasy, radia, telewizji i Internetu.

Regulamin nagrody im. Bolesława Prusa:

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej