Agora dostała 13,5 mln zł państwowych dopłat do pensji

Na obniżkach oszczędziła 30 mln zł

W ramach tarczy antykryzysowej grupa Agora otrzymała 13,5 mln zł państwowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Na obniżeniu im pensji i wymiaru pracy o 20 proc. przez sześć miesięcy oszczędziła ok. 30 mln zł.

W związku z administracyjnym zamknięciem kin w czasie pierwszej fali epidemii w należącym do Agory Heliosie już w połowie marca obniżono wynagrodzenia. Natomiast cała grupa kapitałowa Agora uzgodniła to ze związkami zawodowymi w połowie kwietnia: pensje i wymiar pracy zmniejszono o 20 proc. do połowy października.

Dzięki temu Agora mogła złożyć wniosek o dopłaty do wynagrodzeń w ramach jednej z tarcz antykryzysowych. Firmom, które obniżyły wynagrodzenia i wymiar pracy o 20 proc. na maksymalnie sześć miesięcy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oferował wypłatę 40 proc. zmniejszonych pensji do wysokości średniej krajowej.

Podobne obniżki pensji i wymiaru pracy, żeby skorzystać z dofinansowania, wprowadziły m.in. Eurozet, Edipresse Polska i Polska Press Grupa.

13,5 mln zł dopłat do pensji w Agorze

W sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał Agora podała, że firma i jej spółki zależne złożyły wnioski o dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie 13,9 mln zł, a od stycznia do września br. otrzymały 13,5 mln zł. Spółka Agora uzyskała 8,4 mln zł, a jej spółki zależne – 5,1 mln zł.

W pionie filmowo-książkowym grupy Agora dofinansowanie z FGŚP od stycznia do września br. wyniosło 2,6 mln zł (z czego 0,4 mln zł w trzecim kwartale), w prasowym – 4,9 mln zł (całość w trzecim kwartale), w pionie reklamy zewnętrznej – 1,1 mln zł (z czego 0,5 mln zł w trzecim kwartale), w internetowym – 1,8 mln zł (1,6 mln zł w zeszłym kwartale), a w radiowym – 1,6 mln zł (1,4 mln zł w zeszłym kwartale). Pozostała kwota trafiła do pionu administracyjnego firmy.

Równocześnie dzięki obniżce pensji Agora przeznaczyła mniej na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze. W minionym kwartale nakłady firmy w tym obszarze zmalały rok do roku o 22,2 proc. do 61,4 mln zł, a w trzech kwartałach br. – o 20,8 proc. do 196,2 mln zł.

W sprawozdaniu firma podała, że według jej szacunków oszczędności wynikające z obniżki wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i stałych współpracowników wyniosą ok. 30 mln zł.

W zeszłym kwartale wydatki firmy na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w segmencie filmowo-książkowym zmniejszyły się rok do roku o 35,6 proc. do 11,4 mln zł, w segmencie prasowym – o 24,1 proc. do 18,9 mln zł, w outdoorowym – o 20,3 proc. do 4,7 mln zł, w internetowym – o 29,4 proc. do 8,9 mln zł, a w radiowym – o 18,5 proc. do 6,6 mln zł.

Zatrudnienie nie zmalało w trzecim kwartale

Na koniec września br. stałe zatrudnienie w grupie kapitałowej Agora (bez uwzględnienia obniżki wymiaru pracy) wynosiło 2 332 etaty. To o 182 mniej niż rok wcześniej, natomiast o jeden więcej niż na koniec czerwca br.

– Spadek ten (rok do roku – przyp.) wynikał głównie z niższego zatrudnienia we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. Największe ograniczenie zatrudnienia miało miejsce w działalności internetowej oraz prasowej Grupy – podała Agora.

Firma w czerwcu sprzedała za 3,6 mln zł swoją spółkę zależną Domiporta kupioną 12 lat temu za 45 mln dolarów. Natomiast w spółce Goldenline w kwietniu zamiast planowanych zwolnień grupowych wprowadzono program odejść dobrowolnych, w ramach którego pożegnało się z nią 26 osób, 80 proc. wszystkich zatrudnionych. Ponadto Agora w maju skończyła wydawać miesięczniki „Logo” i „Avanti”, rozstając się z kilkunastoma współpracownikami.

W trzecim kwartale nie było już w firmie znaczących redukcji zatrudnienia. Na początku września zwolnieni zostali dziennikarze „Gazety Wyborczej” Katarzyna Bednarczykówna i Piotr Wesołowicz (ten drugi dołączył w listopadzie do zespołu Sport.pl ), a w drugiej połowie września – Paweł Czado i Piotr Purzyński z katowickiego oddziału „GW”.

Na początku października zarząd Agory chciał w trybie dyscyplinarnym pożegnać się z szefem działającej w firmie „Solidarności” Wojciechem Orlińskim, ale po fali krytyki ze środowiska dziennikarskiego wycofał się z tego.

Władze Agory zapewniały, że wbrew sugestiom, które Orliński wyraził m.in. w newsletterze do członków związku, firma w br. nie planuje już znaczących zwolnień.

W trzecim kwartale br. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 34,2 proc. do 193 mln zł, a jej strata netto wg nowego standardu rachunkowego MSSF 16 pogłębiła się z 3,1 do 9 mln zł. O ponad 70 proc. zmalały wpływy kin Helios.