UOKiK: Agora po przejęciu Eurozetu mogłaby stworzyć duopol reklamowy z RMF FM

Tomasz Chróstny

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że Agora po kupnie kontrolnego pakietu udziałów Eurozetu będzie mieć tylko jednego mocnego konkurenta – RMF FM, co mogłoby doprowadzić do duopolu na ogólnopolskim rynku reklamy radiowej. UOKiK zwraca też uwagę, że Agora i Eurozet mają razem ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i aglomeracji śląskiej.

W zeszłym tygodniu Agora w komunikacie giełdowym poinformowała, że prezes UOKiK-u przekazał jej swoje wątpliwości dotyczące planowanego przez firmę przejęcia kontrolnego pakietu udziałów Eurozetu.

Agora zapowiedziała, że zgodnie z procedurą w wyznaczanym terminie odpowie na pismo, przekazując „dane i argumenty odpowiadające na wątpliwości Prezesa UOKiK”. Zaznaczyła również, że wyrażone zastrzeżenia nie przesądzają o tym, jaką decyzję w tej sprawie podejmie regulator.

UOKiK: Agora z Eurozetem i Grupa RMF mogą stworzyć duopol

We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczegółowo opisał wątpliwości w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że zarówno Agora, jak i Eurozet zajmują się emisją stacji radiowych, sprzedażą ich czasu reklamowego oraz obsługą jako broker reklamowy innych rozgłośni.

– Wątpliwości budzi uzyskanie przez Agorę przewagi konkurencyjnej na lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz w zakresie rozpowszechniania programów radiowych – wyliczono w komunikacie.

UOKiK podał, że po przejęciu Eurozetu Agora miałaby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i aglomeracji śląskiej, a konkurencyjni nadawcy dysponowaliby dużo niższymi udziałami.

– Miałoby to wpływ na możliwość dostosowania reklam do odbiorców, dzięki czemu spółka uzyskałaby przewagę konkurencyjną nad innymi nadawcami programów lokalnych. W efekcie podmiot ten będzie mógł wzmocnić swoją pozycję na lokalnych rynkach reklamy radiowej kosztem konkurentów – ocenia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.

Zdaniem Urzędu analogicznie będzie wyglądać sytuacja na ogólnopolskim rynku reklamy radiowej: po przejęciu Eurozetu Agora będzie mieć tylko jednego równie mocnego konkurenta – RMF FM.

– To oznacza, że mielibyśmy do czynienia z duopolem, a to mogłoby doprowadzić do zaburzenia konkurencji i marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Po koncentracji, dwie główne stacje radiowe mogłyby zrezygnować z intensywnej konkurencji i utrzymywać wyższe ceny dla reklamodawców lub inne niekorzystne warunki. Dla konsumentów mogłoby to oznaczać pogorszenie oferty programowej, bowiem podmioty mogłyby wzrastać kosztem mniejszych podmiotów, nie zaś w wyniku rywalizacji pomiędzy sobą – napisano w komunikacie UOKiK-u.

Zaznaczono, że Agora ma 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń przekazanych jej przez UOKiK, może też zawnioskować o przedłużenie tego terminu o kolejne 14 dni.

Agora ma już 40 proc. udziałów

Eurozetu W lutym 2019 roku Agora za 130,7 mln zł kupiła 40 proc. udziałów Eurozetu, w ramach umowy zyskała też możliwość przejęcia do 2022 roku pozostałych 60 proc. jego udziałów od czeskiej spółki SFS Ventures. UOKiK wiosną rozpoczął postępowanie wyjaśniające w ramach którego chce ocenić czy Agora słusznie nie zgłosiła tej transakcji do akceptacji przez regulatora. Firma uzasadniała, że nie przejęła kontroli nad Eurozetem, więc nie musiała tego zgłaszać UOKiK-owi.

Postępowanie jest realizowane w sprawie, a nie przeciw spółce, nie postawiono jej żadnych zarzutów. UOKiK informował, że postępowanie ma zakończyć się do połowy przyszłego roku, prowadził w tej sprawie analizy prawne i finansowe.

Następnie we wrześniu 2019 roku Agora poinformowała, że zamierza wykonać opcję kupna pozostałych 60 proc. udziałów Eurozet i w związku z tym złożyła w październiku do UOKiK wniosek o zgodę na transakcję. Pod koniec listopada urząd skierował sprawę do drugiego etapu, by zbadać szczególnie udziały w rynku reklamy lokalnej.

– W tej chwili Urząd robi market testy, z tego co wiemy powinny one mieć się ku końcowi, spodziewamy się niebawem ich rezultatów. W dalszym ciągu będziemy czekać na pytania ze strony Urzędu – opisywała pod koniec maja br. Anna Kryńska-Godlewska, członek zarządu Agory. – W naszej opinii ten proces jest lekko opóźniony, ale idzie dość sprawnie. Koniec tego roku, początek przyszłego – wtedy powinniśmy się spodziewać decyzji – dodała.

Zwróciła uwagę, że Agora ma kilka lat na ewentualną realizację tej transakcji. – W momencie wydania decyzja Urzędu będzie ważna przez dwa lata. Ważność naszej opcji call share upływa po 36 miesiącach od transakcji, a więc 20 lutego 2022 roku, a po zgłoszeniu przez nas chęci realizacji tej opcji jej ważność upływa 20 czerwca 2022 roku – opisała.

Agora i Eurozet mają po kilka rozgłośni

Do Agory należą obecnie Radio TOK FM (jego współwłaścicielem jest Polityka), Rock Radio, Radio Złote Przeboje oraz Radio Pogoda. Według badania Radio Track w trzecim kwartale br. Radio Złote Przeboje miało 3 proc. udziału w rynku słuchalności, TOK FM – 2,4 proc., Radio Pogoda – 1,2 proc., Rock Radio – 0,6 proc.

W pierwszej połowie br. segment radiowy firmy zanotował spadek przychodów o 23,2 proc. do 38,4 mln zł oraz zysku EBITDA z 8,2 do 4 mln zł, a tylko w drugim kwartale wpływy zmalały o 46,6 proc. do 14,9 mln zł.

Przychody sprzedażowe całej grupy kapitałowej Agora w drugim kwartale br. zmniejszyły się o 52 proc. do 129,5 mln zł, a przy obcięciu kosztów operacyjnych o 34,4 proc. strata netto pogłębiła się z 6,6 do 41,1 mln zł. W całym półroczu firma miała 88,2 mln zł straty. Wskutek epidemii najmocniej ucierpiały sieć kinowa Helios i zajmująca się reklamą zewnętrzną Grupa AMS.

Natomiast do Eurozetu należą Radio ZET (w trzecim kwartale miało 12,1 proc. udziału w rynku słuchalności), Radio Plus (2 proc.), Antyradio (2,4 proc.), Meloradio (1,4 proc.) i Chillizet (0,3 proc.). Firma wydaje też serwisy internetowe i aplikacje mobilne swoich rozgłośni, według badania Mediaplus w październiku br. łącznie zanotowały one 13,14 mln użytkowników.

W ub.r. grupa kapitałowa Eurozet osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 2,7 proc. do 206,08 mln zł oraz zysku netto z 23,1 do 23,35 mln zł. Firma zarabia głównie na reklamach radiowych i internetowych. Pod koniec września, wbrew rekomendacji zarządu, wypłaciła swoim udziałowcom SFS Ventures i Agorze 30 mln zł dywidendy.

Z końcem września z Eurozetem rozstał się prezes Andrzej Matuszyński, jego funkcję przejęła Ewa Rosiewicz, o czym zdecydowało SFS Ventures.

Radio ZET i TOK FM najpopularniejsze w Warszawie

W ujęciu regionalnym rozgłośnie Agory i Eurozetu najwyższą popularność notują w Warszawie. Według badania Radio Track w drugim i trzecim kwartale br. Radio ZET było w stolicy liderem rynku słuchalności z 12,6 proc. udziału, TOK FM miało 10,4 proc., Radio Złote Przeboje – 4 proc., Meloradio – 3,9 proc., Radio Pogoda – 3,8 proc., Antyradio – 3,7 proc., Rock Radio – 3 proc., Chillizet – 2,4 proc., a Radio Plus – 1,8 proc.

W Krakowie TOK FM miało 8,2 proc. udziału, Radio ZET – 6,8 proc., a liderem zdecydowanym liderem było RMF FM z 27,3 proc. W Poznaniu TOK FM zanotowało 10,4 proc. udziału, Radio Złote Przeboje – 7,7 proc., Radio ZET – 7,4 proc., a prowadzące RMF FM – 16 proc.

We Wrocławiu TOK FM miało 10,6 proc., Antyradio – 7,8 proc., Radio ZET – 7,2 proc., natomiast RMF FM – 12,7 proc. W aglomeracji śląskiej dominuje RMF FM z 35,3 proc. udziału, a zajmujące drugą pozycję Antyradio miało 7,4 proc.

Agora zawiesiła rozmowy z bankami

– Czekamy na decyzję UOKiK z niecierpliwością i uważamy, że chyba jest ona na finiszu. Jeżeli chodzi o finansowanie, to zobaczymy jaka będzie sytuacja, przy czym wierzymy, że zarówno sytuacja rynkowa, jak i pandemiczna się poprawią. Widzimy to w wynikach – rynek szczególnie w części radiowej wraca do sytuacji sprzed pandemii. Wierzymy, że wtedy uda nam się zorganizować finansowanie. Banki zawiesiły dyskusję w wyniku pandemii, ale rozumiemy, że nadal są zainteresowane – stwierdziła Anna Kryńska-Godlewska pod koniec września.

Pod koniec marca Agora poinformowała, że do czasu przeminięcia pandemii koronawirusa zawiesiła rozmowy z konsorcjum banków dotyczące pozyskania kredytu m.in. na finansowanie jej przejęć i innych inwestycji.

– Strony negocjacji podtrzymują chęć powrotu do rozmów po zakończeniu pandemii i skupiają się obecnie, w ramach relacji bilateralnych, na zapewnieniu Spółce (czyli Agorze – przyp.) oraz grupie Helios (Helios S.A. i spółki zależne) finansowania do czasu zakończenia walki ze skutkami pandemii – podała w komunikacie giełdowym.

Pod koniec września Agora poinformowała, że pozyskała innego typu finansowanie kredytowe: 65 mln zł kredytu w rachunku bieżącym i aneks do umowy w sprawie 35 mln zł limitu kredytowego. Natomiast należąca do firmy sieć kinowa Helios otrzymała od dwóch banków 40 mln zł z kredytów.