Ostatnio dodane

Dwa miesiące po rezygnacji Podżornego z Rady Mediów Narodowych prezydent stwierdził jego rezygnację

Grzegorz Podżorny

Ponad dwa miesiące po rezygnacji ze stanowiska w Radzie Mediów Narodowych Grzegorza Podżornego prezydent Andrzej Duda stwierdził wygaśnięcie jego członkostwa w Radzie – dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl.

Pismo do którego treści dotarliśmy zostało podpisane 20 października br. Postanowienie głowy państwa dotyczy rezygnacji Grzegorza Podżornego z funkcji członka RMN z dniem 10 sierpnia.

Rezygnacja członka rekomendowanego przez klub parlamentarny Kukiz’15 była o tyle problematyczna, że wykazała luki prawne w ustawie o Radzie Mediów Narodowych z 22 czerwca 2016 roku. Nie przewidywała ona żadnej procedury w wypadku rezygnacji jednego z członków, w związku z czym wymagała nowelizacji. Prezydent dokument podpisał 5 października br. Przepisy wprowadzają procedurę powoływania przez prezydenta członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.

W noweli ustawy o Radzie Mediów Narodowych zawarto ponadto przepis, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, prezydent nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznacza klubom 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych.

„Po początkowej zgodzie na wprowadzenie pewnych cywilizowanych ram funkcjonowania Rady, czyli uchwaleniu regulaminu RMN, stopniowo zasadą działania Rady stawał się chaos i bieżące partyjne potrzeby” – uzasadniał swoją decyzję o odejściu Grzegorz Podżorny w liście do Andrzeja Dudy.

Od czasu kiedy tymczasowo skład RMN jest czteroosobowy odbyły się już dwa posiedzenia organu. Członkowie nie podejmowali jednak uchwał, a jedynie obradowali nad przyszłymi działaniami m.in. nad powoływaniem członków zarządów, rad nadzorczych oraz rad programowych mediów publicznych. W większości przypadków ich kadencje upływają w 2021 roku.

Obecnie Radę tworzy jej przewodniczący Krzysztof Czabański, europosłanka PiS Elżbieta Kruk, posłanka PiS Joanna Lichocka oraz Juliusz Braun (z rekomendacji PO, powołany przez prezydenta).