We wrześniu politycy PiS przez niemal 28 godzin obecni w Polskim Radiu

We wrześniu na czterech antenach Polskiego Radia: w Jedynce, Dwójce, Trójce i Polskim Radiu 24 politycy PiS byli obecni przez niemal 28 godzin, w porównaniu do kolejnej partii w rankingu – PO, która zajęła nieco ponad 6 godzin czasu antenowego. Natomiast w sumie prezydent i jego kancelaria zajęli we wrześniu ponad 9,5 godziny czasu w publicznej rozgłośni.

We wrześniu na antenach Jedynki, Dwójki, Trójki, Polskiego Radia prezydent był obecny przez 334 minuty 11 sekund (to jest 5 godzin 34 minuty 11 sekund), a przedstawiciele jego kancelarii – 244 minuty 10 sekund, to jest 4 godziny 4 minuty 10 sekund.

Politycy wchodzący w skład rządu (w tym premier, ministrowie, rzecznik prasowy itd.) zajęli we wrześniu 2305 minut 53 sekundy na czterech antenach, to jest 38 godzin 25 minut 53 sekundy.

Pomiar czasu antenowego dotyczy także przedstawicieli poszczególnych partii politycznych. Najczęściej w Polskim Radiu pojawiali się politycy PiS – byli obecni przez 1665 minut 27 sekund, tj. 27 godzin 45 minut 27 sekund.

Kolejni byli przedstawiciele PO – zajęli oni 369 minut 47 sekund tj. 6 godzin 9 minut 47 sekund. Następnie: PSL – 177 minut 35 sekund, tj. 2 godziny 57 minut 35 sekund. Przedstawiciele Wiosny debatowali z kolei przez 139 minut 38 sekund to znaczy przez 2 godziny 19 minut 38 sekund, Koalicji Obywatelskiej: 124 minuty 44 sekundy tj. 2 godziny 4 minuty 44 sekundy.

Następnie politycy z Lewicy mieli możliwość zaprezentowania się przez 70 minut tj. 1 godzinę i 10 minut, z Porozumienia – 66 minut 17 sekund tj. 1 godzina 6 minut 17 sekund, z Nowoczesnej: 60 minut 7 sekund, tj. 1 godzina 7 sekund. Kolejni byli przedstawiciele Solidarnej Polski – zajęli 45 minut 9 sekund, z Kukiz’15 – 23 minuty 29 sekund, z Koalicji Polskiej – 22 minuty 29 sekund, z Konfederacji – 19 minut 36 sekund, a z PPS: 20 minut.

W sumie politycy we wrześniu na czterech antenach Polskiego Radia byli obecni przez 3151 minut 14 sekund, to jest 52 godziny 31 minut i 14 sekund.

Artykuł 21 Ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje, że „publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”.