Ostatnio dodane

Skargi na TVP za sposób informowania o przebiegu kampanii wyborczej

Witold Kołodziejski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła 15 skarg na sposób prezentowania kampanii wyborczej w mediach publicznych – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Wśród nich znalazła się m.in. skarga Juliusza Brauna, członka Rady Mediów Narodowych, na trzy wydania „Wiadomości” TVP. Cztery skargi rozpatrzono, pozostałe są w toku.

Szef KRRiT, Witold Kołodziejski informuje, że od początku kampanii wyborczej (5 lutego br., kiedy ogłoszono termin wyborów) Rada zanotowała 15 skarg dotyczących niej – zarówno od osób fizycznych, jak i przedstawicieli partii i ugrupowań politycznych.

Skarżył się np. poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Jego skarga dotycząca programu TVP Info z 14 lutego br., to postępowanie jest w toku. Wyjaśniana też jest sprawa zgłoszona przez Grzegorza Wójtowicza, pełnomocnika komitetu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w sprawie przedstawienia kandydatki w wydaniu „Wiadomości” z 15 lutego.

Z kolei na trzy wydania „Wiadomości” i sposób prezentowania tam kampanii wyborczej poskarżył się w KRRiT były prezes TVP, członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun. Chodzi o wydania programu z 13, 19 oraz 20 marca. Braun poskarżył się także czwarty raz, w sprawie debaty kandydatów, transmitowanej m.in. w TVP Info 6 maja. Również to postępowanie jest w toku.

Skargi złożyli jeszcze poseł Krzysztof Mieszkowski (Koalicja Obywatelska; skarga dotyczy „Wiadomości” z 19 marca), posłanka Agnieszka Pomaska (KO – w sprawie sposobu informowania w „Wiadomościach” o sposobie prowadzenia prac legislacyjnych w Senacie dotyczących możliwości zorganizowania głosowania korespondencyjnego). Obie skargi są jeszcze rozpatrywane.

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiły także skargi od osób spoza życia publicznego. Dotyczyły sposobu prezentowania kandydatów na urząd prezydenta oraz sposobu informowania o przebiegu kampanii wyborczej. Jedna z nich dotyczyła treści pasków informacyjnych w TVP Info w dniu 6 lutego. Tutaj postępowanie zostało zakończone, a KRRiT nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.

Kolejna skarga – zawierająca zarzut braku informacji na temat konwencji wyborczej Roberta Biedronia w programie TVP Info 15 lutego – także została rozpatrzona. Nadawca poinformował, że informacje te były publikowane na portalu internetowym TVP.Info, lecz przewodniczący KRRiT opatrzył werdykt komentarzem, z którego wynika, że treści publikowane w internecie nie mogą być traktowane na równi z informacjami zamieszczanymi w programie informacyjnym.

Rada nie dostrzegła natomiast naruszenia przepisów w odniesieniu do dwóch kolejnych skarg: dotyczącej sposobu informowania na temat programu wyborczego Małgorzaty Kidawy Błońskiej w „Wiadomościach” oraz sposobu relacjonowania konwencji wyborczych kandydatów w TVP Info 29 lutego. W toku rozpatrywania są kolejne cztery skargi dotyczące sposobu przedstawiania debaty, a także sylwetek i programów poszczególnych kandydatów.

Budżet KRRiT w 2019 roku wyniósł 33,78 mln zł, co stanowiło o niemal jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Na wynagrodzenia 152 pracowników etatowych przeznaczono 15 mln 626 tys. zł, poziom zatrudnienia pozostał bez zmian.