Ostatnio dodane

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o „bezprecedensowej cenzurze” w Trójce

Agnieszka Kamińska i Tomasz Kowalczewski

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża zaniepokojenie sytuacją wokół radiowej Trójki, a w szczególności – jak pisze – „bezprecedensowym aktem cenzury”. Organizacja przypomina, że ostatnie wydarzenia są konsekwencją sprzecznych ze standardami międzynarodowymi zmian legislacyjnych wprowadzonych przez większość parlamentarną w 2015 i 2016 r.

W ten sposób HFPC odnosi się do wydarzeń sprzed tygodnia, gdy kierownictwo rozgłośni zdecydowało o unieważnieniu notowania „Listy przebojów Trójki”, które wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”.

„Fundacja pragnie przypomnieć, że obecne wydarzenia w Programie Trzecim Polskiego Radia są konsekwencją daleko idących, sprzecznych ze standardami międzynarodowymi zmian legislacyjnych wprowadzonych przez większość parlamentarną w 2015 i 2016 r. Fundacja wielokrotnie w swoich oświadczeniach podkreślała, że podporządkowanie mediów publicznych osobom blisko związanym z rządzącą większością i wybranym w drodze dyskrecjonalnych decyzji prowadzi do upolitycznienia mediów publicznych i obniżenia standardów pracy dziennikarzy” – napisała w stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

🔴 Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie wyrazić zaniepokojenie w związku z sytuacją zaistniałą w @RadiowaTrojka, a w szczególności bezprecedensowym aktem cenzury.

👉 Pełne stanowisko: https://t.co/dbXTUGLGy2 pic.twitter.com/9pXBMbi1mx

— HFHR (@hfhrpl) May 22, 2020

Organizacja przypomina, że ocenzurowanie piosenki Kazika doprowadziło do rezygnacji z pracy dziennikarzy związanych od lat z rozgłośnią i będących jej symbolami. Dodaje, że od stacji odwróciła się też część artystów. HFPC zwraca uwagę, że w efekcie tych wydarzeń senacka komisja kultury zaapelowała w czwartek do szefa Rady Mediów Narodowych o odwołanie z funkcji prezes Agnieszki Kamińskiej i dyrektora Tomasza Kowalczewskiego.

HFPC przypomina, że od 2016 r. wspiera dziennikarzy publicznego radia. „Dziennikarze radiowi są regularnie odsuwani od anteny bądź bezprawnie zwalniani bez podania przyczyny i wystarczającego uzasadnienia oraz wbrew opinii związków zawodowych. Dziennikarze, którzy nie decydują się na podległość polityczną, lecz mówią niezależnym głosem i kierują się standardami dziennikarskiej staranności, są karani poprzez odsuwanie od anteny, a co za tym idzie znaczące zmniejszenie uposażenia10. Szeroka grupa dziennikarzy, która decyduje się pozostać w radiu, jest dyskryminowana i mobbowana w związku z wyrażeniem sprzeciwu wobec polityki programowej czy sposobu zarządzania. Należy przy tym zaznaczyć, że to dzięki pracy niezależnych i odważnych dziennikarzy Polskie Radio, w przeciwieństwie do telewizji publicznej, zachowało jeszcze margines niezależności od nacisków politycznych” – pisze HFPC.

„Usunięcie utworu Kazika z listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia stanowi akt cenzury, której zabrania art. 54 Konstytucji oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wydarzenia z ostatnich dni wokół Programu Trzeciego Polskiego Radia stanowią jaskrawą egzemplifikację coraz silniejszego politycznego podporządkowywania radia publicznego. Cenzurowane materiały przedstawiane na antenie mają służyć kreowaniu wyłącznie pozytywnego wizerunku rządzącej większości. Zaś brak poszanowania swobody wypowiedzi oraz troski o standardy realizowania misji publicznej przez władze rozgłośni zmusza dziennikarzy do podjęcia decyzji o rezygnacji ze współpracy. Pragniemy przypomnieć, że władze mediów publicznych mają obowiązek zagwarantować dziennikarzom możliwość wykonywania swojej pracy bez nacisków i powinny powstrzymywać się od niepotrzebnej ingerencji w przekazywane treści. Na rolę, jaką pełnią media publiczne, w zagwarantowaniu obywatelom dostępu do zróżnicowanych poglądów, bez nieuzasadnionego wpływu ze strony jednej, dominującej opinii, zwracała również uwagę wielokrotnie Komisja Europejska” – oświadczyła fundacja.

HFPC zwróciła się do organów statutowych Programu Trzeciego Polskiego Radia „o takie zarządzanie rozgłośnią, które będzie zmierzać do realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań mediów publicznych, w szczególności zagwarantuje dostęp opinii publicznej do pluralistycznego przekazu odzwierciadlającego m.in. różnorodność perspektyw politycznych w kraju”. Z kolei do organów nadzorczych zaapelowała o monitorowanie politycznych nacisków na dziennikarzy i wyciągnięcie konsekwencji wobec zarządów, które przyczyniają się do demontażu programów Polskiego Radia.