Jacek Bromski apeluje do prezesa TVP, by emitować więcej polskich filmów

Jacek Bromski

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski zaapelował do p.o. prezesa Telewizji Polskiej Macieja Łopińskiego, by TVP zwiększyła liczbę emisji polskich filmów i seriali.

Jacek Bromski w liście do prezesa TVP napisał, że obecnie twórcy „znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji”. Zwrócił uwagę, że działania podjęte przez władze (w tym odwołanie wydarzeń kulturalnych i zamknięcie kin), a także inne skutki wynikające z ogłoszenia stanu epidemii (m.in. zawieszenie przez producentów działalności produkcyjnej) wpłynęły bezpośrednio na znaczące pogorszenie się sytuacji ekonomicznej twórców i producentów.

Jacek Bromski napisał, że w imieniu polskich twórców filmowych i producentów chciałby zaapelować „o zwiększenie liczby emisji polskich filmów i seriali w programach Telewizji Polskiej, rozpowszechnianie polskich utworów audiowizualnych na portalach internetowych TVP, a także zintensyfikowanie działań produkcyjnych nadawcy”.

„Wsparcie TVP przyczyni się do poprawy sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie filmu. Wysokość tantiem wypłacanych przez SFP wynika z zakresu eksploatacji utworów, w tym liczby emisji, zatem działania TVP mogą spowodować realny wzrost wysokości kwot wypłacanych przez SFP i inne organizacje zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych podmiotów, których utwory będą rozpowszechniane” – wyjaśnił Bromski. „Należy przy tym podkreślić, że tantiemy wypłacane przez organizacje zbiorowego zarządzania są jednym z istotniejszych źródeł dochodu twórców filmowych, co ma znaczenie wobec braku systemowych zabezpieczeń socjalnych tej grupy” – dodał.

Jacek Bromski zwrócił się także do TVP o „zwiększenie kwot przeznaczanych na produkcję filmową, co pozostaje w zgodzie z obecnym na rynku modelem rozwoju własnej oferty programowej, a także przyczyni się do poprawienia sytuacji polskiej kinematografii”.