Głosowanie na Dziennikarza Roku 2019 kończy się w środę o północy

W środę do północy (do końca 4 grudnia) trwa głosowanie redakcji na Dziennikarza Roku 2019. Nominacje przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową pod adresem grandpress@press.pl.

Tytuł Dziennikarza Roku przyznawany jest w nagrodę za szczególne osiągnięcia dziennikarskie w mijającym roku, przy czym kandydat powinien prezentować profesjonalizm, przestrzegać etycznych zasad zawodu dziennikarza i zachowywać wysokie standardy pracy.

Nominacje mogą zgłaszać kolegia redakcyjne polskich agencji informacyjnych, gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, redakcji internetowych. Każda redakcja ma prawo nominować od jednego do trzech kandydatów, a żaden z nominowanych nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych. Szczegółowe zasady głosowania są w regulaminie konkursu na stronie Grandpress.pl.

„Press” w konkursie nie głosuje, ale na prośbę redakcji, które mają problem z wyborem kandydatów, przygotowaliśmy listę dziennikarzy, którzy – naszym zdaniem – w tym roku swoją pracą zasłużyli na szczególną uwagę. Na naszej stronie Press.pl oraz stronie konkursowej Grandpress.pl można zobaczyć, kto ma za sobą dobry rok. Oczywiście głosujące kolegia redakcyjne są wolne w swoim wyborze – mogą wskazać dowolnych dziennikarzy, którzy spełniają wymogi regulaminu.

Termin przyjmowania zgłoszeń – wyłącznie drogą e-mailową pod adresem grandpress@press.pl – upływa o północy 4 grudnia br.

Zwycięzcę poznamy na gali finałowej Grand Press 2019, która odbędzie się 10 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.