Ostatnio dodane

RPO pyta PKW o skargi na media publiczne w trakcie kampanii

Danuta Holecka

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Państwową Komisję Wyborczą o informację o ewentualnych skargach na media publiczne podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Jak zaznacza rzecznik, brak bezstronności podczas kampanii zarzucały TVP Towarzystwo Dziennikarskie i Konfederacja.

Towarzystwo Dziennikarskie i Fundacja im. Stefana Batorego przygotowały raport ws. postawy mediów publicznych w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Wynika z niego, że „Wiadomości” TVP prowadziły agitację na rzecz partii rządzącej, a niekorzystne dla niej informacje były pomijane.

RPO Adam Bodnar w lipcu wysłał raport do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Spytał też, czy KRRiT przewiduje prowadzenie stałego monitoringu sposobu przedstawiania kampanii wyborczej przez publicznych nadawców. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski odpowiedział we wrześniu, że rada nie będzie prowadzić stałego monitoringu, a tylko interwencyjny. Zaznaczył, że Sejm zwrócił uwagę na „braki metodologiczne” raportu TD.

Adam Bodnar wobec odmowy przeprowadzenia stałego monitoringu wyborczego przez KRRiT poprosił przewodniczącego PKW Wiesława Kozielewicza o informację o ewentualnych skargach wpływających do komisji, dotyczących kampanii wyborczej w mediach publicznych.

TD przygotowało też raport na temat kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Wynika z niego, że w „Wiadomościach” TVP 1 przez 10 dni wszystkie tematy związane z komitetami wyborczymi, dotyczące PiS były pozytywne.

Manipulację i złamanie prawa wyborczego TVP zarzuciła też Konfederacja. Partia wygrała proces z telewizją, którą pozwała za to, że „Wiadomości” pominęły jej wynik w sondażu, chociaż partia przekroczyła próg wyborczy. Konfederacja chce też skierować protest wyborczy do Sądu Najwyższego, domagając się unieważnienia wyników wyborów, bo TVP nie wykonała prawomocnego wyroku sądu nakazującego jej opublikowania sondaży.