„Dziennik Gazeta Prawna” z wydaniem specjalnym z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W piątek 30 sierpnia „Dziennik Gazeta Prawna” (Infor Biznes) ukaże się ze specjalnym dodatkiem, w którym zaprezentowane zostaną nagłówki gazet i komunikatów sprzed 80 lat – począwszy od marca 1938 roku aż do września 1939 roku i ataku na Polskę.

Dodatek specjalny zaprezentuje, jakie nagłówki i komunikaty publikowano 80 lat temu, a komentarz historyczny do każdego z nich opracuje Andrzej Mężyński.

Barbara Kasprzycka, zastępca redaktora naczelnego „DGP” podkreśla, że to „pouczająca lektura”. – Mówi wiele o tym, jak bardzo potrzebujemy rzetelnego dziennikarstwa, niezależnego od potrzeb i oczekiwań politycznej propagandy. Ale też o tym, jak bardzo lubimy wierzyć, że mimo wszystko będzie dobrze. Nawet kiedy jest już jasne, że nie będzie – zaznacza we wstępniaku do wydania.

Dodatek będzie liczyć 20 stron, ukaże się wraz z weekendowym wydaniem gazety.

W ub.r. Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu. Spółka zatrudniała 124 pracowników.