Polacy nie ufają mediom i nie wierzą w ich dobre intencje

Polacy bardziej niż mediom ufają swoim znajomym. Ponad połowa zauważa fake newsy i manipulacje w radiu, telewizji i internecie – wynika z badania „Trust in Media” przeprowadzonego przez Ipsos.

Jak wynika z raportu „Trust in Media”, 65 proc. Polaków nie ufa informacjom podawanym w gazetach, a 67 proc. tym podawanym w radiu i telewizji. Pod względem zaufania do prasy gorzej od Polski wypadły jedynie Serbia (88 proc.) i Węgry (76 proc.), a w przypadku radia i telewizji – tylko Serbia (81 proc.).

Spośród 27 krajów przebadanych przez Ipsos Global Advisor media tradycyjnie cieszą się największym zaufaniem w Indiach (22 proc. badanych nie ufa tam prasie i 29 proc. radiu i telewizji).

62 proc. ankietowanych z Polski deklaruje, że nie wierzy informacjom podawanym w internecie. Bardziej sceptyczni wobec newsów z internetu są tylko mieszkańcy Japonii (53 proc.), Serbii (69 proc.) i Węgier (70 proc.). Internet cieszy się dużym zaufaniem w Indiach (jedynie 32 proc. badanych deklaruje, że nie wierzy newsom podawanym w sieci) oraz w Arabii Saudyjskiej (33 proc.).

W raporcie podkreślono, że w większości przebadanych krajów zmalał poziom zaufania do mediów – szczególnie w Turcji i krajach Europy Wschodniej.

Polacy zdecydowanie bardziej wierzą informacjom przekazywanym przez osoby, które znają osobiście (62 proc.) niż tym znalezionym w internecie (18 proc.), a 56 proc. przebadanych Polaków wskazało, że internet dostarcza im wartościowych informacji (w przypadku prasy takich wskazań było 45 proc., a radia i telewizji – 47 proc.).

47 proc. respondentów z Polski dostrzega fake newsy w prasie (średnia globalna wynosi 52 proc.), 53 proc. w radiu i telewizji (średnia – 52 proc.), a 56 proc. w internecie (średnia – 62 proc.).

Tylko co trzeci Polak jest zdania, że media, publikując informacje, działają w dobrych intencjach.

Badanie „Trust in Media” przeprowadzono w dniach 25 stycznia – 8 lutego 2019 roku w 27 krajach metodą ankietową przez internet. Przebadano 19 541 osób w wieku 16-74 lata.