Ostatnio dodane

Telewizja Republika miała prawie 3 mln zł straty w 2018 roku

Tomasz Sakiewicz

W 2018 roku Telewizja Republika SA odnotowała stratę netto na poziomie 2,96 mln zł, wobec 2,38 mln zł straty w roku 2017. Spółka spodziewa się wzrostu przychodów, m.in. w związku z deklarowanym dalszym wsparciem ze strony spółek Skarbu Państwa i administracji rządowej.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego złożonego w KRS, w omawianym okresie przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 13,52 mln zł i były o 1,9 proc. wyższe od osiągniętych w 2017 roku. Koszty działalności operacyjnej spółki wyniosły 16,58 mln zł i były o 5,1 proc. wyższe niż w roku 2017. Największy wzrost (o 9,7 proc. w ujęciu rok do roku) był w obszarze usług obcych. Spółka poinformowała, że wynikał przede wszystkim z konieczności zatrudnienia dodatkowych kontrahentów do realizacji nowej ramówki, w tym programów anglojęzycznych oraz programów sponsorowanych, a także ze względu na wyższe koszty wynajmu pomieszczeń i koszty transmisji danych. Nakłady na wynagrodzenia wyniosły w minionym roku 6,85 mln zł i były nieznacznie wyższe (o 0,7 proc.) od poniesionych w roku 2017.

Spółka podała również, że zbliżony poziom przychodów ze sprzedaży wynika przede wszystkim ze znaczącego zwiększenia przychodów z umów sponsorskich (zwłaszcza w czwartym kwartale 2018 roku), przy jednoczesnym spadku przychodów reklamowych. Przychody sponsoringowe stanowią obecnie – w zależności od miesiąca – między 55 a 65 proc. przychodów firmy.

Mimo poniesionej straty zarząd zdecydował o kontynuacji działalności spółki, m.in. z uwagi na spodziewany „dalszy wzrost przychodów od sponsorów publicznych i prywatnych oraz nowo zawarte kontrakty sponsorskie, deklarowane dalsze wsparcie ze spółek Skarbu Państwa i administracji rządowej”.

Jak wynika ze sprawozdania z działalności, od stycznia bieżącego roku zarząd spółki jest jednoosobowy, funkcję wiceprezesa zarządu pełni Tomasz Sakiewicz.

Według danych Nielsen Audience Measurement udział Telewizji Republika w rynku telewizyjnym w 2018 roku wyniósł 0,04 proc. (wobec 0,08 proc. udziału w roku 2017).