Ostatnio dodane

Znamy laureatki Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki

10 czerwca br., w Sali Kolumnowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się Uroczystość ogłoszenia laureatów ósmej edycji konkursu o Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki.

W wydarzeniu uczestniczyli Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Przewodniczący Kapituły Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki prof. Janusz Kawecki oraz Andrzej Sabatowski. Ponadto na uroczystości byli obecni dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. dr hab. Janusz Adamowski oraz prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW dr Łukasz Zamęcki.

Nagrody przyznawane były w dwóch kategoriach- za najlepszą pracę naukową oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych w 2018 r.

Laureatką VIII edycji Konkursu im. dr. Pawła Stępki została dr Anna Stoppel, za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych „Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1995-2015”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Musiał-Karg prof. UAM. Autorka w swojej pracy skupiła się na problemie wykorzystania nowych mediów podczas kampanii wyborczych na urząd Prezydenta RP. Przedstawiła sposoby i efekty wykorzystania Internetu, wskazując, że zwłaszcza podczas kampanii wyborczej w 2015 r. stanowił on najbardziej popularne i efektywne narzędzie rywalizacji politycznej.

Drugą laureatką została dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, otrzymała nagrodę za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych”, wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Przedmiotem rozważań w pracy są strategie komunikowania podmiotów politycznych w Internecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na media społecznościowe. Rozważania badaczki skupiały się wokół trójkąta – media, politycy i obywatele. Ważna rolę odgrywają w pracy badania empiryczne, łączone z perspektywą medioznawczą i politologiczną.