Raport Freedom House: wolność mediów w Polsce oceniona na „3”

W opublikowanym przez fundację Freedom House raporcie o wolności mediów w 65 krajach na świecie, Polska została oceniona na „3” w 5-stopniowej skali.

W skali wolności mediów stosowanej przez autorów „4” odpowiada najwyższej ocenie wolności mediów, a „0” jest oceną najniższą. Tak samo jak Polska zostały zakwalifikowane media w Czechach, w Bułgarii, w Rumunii, w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji. Z państw sąsiadujących z naszym krajem wyższą ocenę – „4” – otrzymały media w Niemczech i na Litwie, a niższą – „2” – dostały te działające na Słowacji i Ukrainie. Najniższą ocenę – „0” otrzymały również graniczące z Polską Rosja i Białoruś.

Wśród najpoważniejszych zagrożeń dla swobody funkcjonowania mediów eksperci wymieniają dostrzegane „nawet w niektórych wpływowych demokracjach (…) działania populistycznych liderów, którzy stoją za działaniami koncentrującymi się na dławieniu niezależności mediów”. „W wielu demokracjach, pochodzący z wyboru politycy, którzy, wydawałoby się, powinni być obrońcami wolności prasy, podejmują celowe działania, by uciszyć krytyczne głosy w mediach i wzmocnić takie instytucje medialne, które zapewnią im przychylną obsługę i komfort” – wskazali autorzy opracowania.

Jako przykłady metod ograniczania wolności mediów w Europie w raporcie podano rządy Viktora Orbana na Węgrzech i Aleksandra Vucica w Serbii. Oba otrzymały ocenę „2”.

„Freedom and the Media 2019” to raport specjalny przygotowany przez Freedom House. To amerykańska fundacja, która co roku przygotowuje raporty dotyczące m.in. stanu demokracji i wolności na świecie („Freedom in the World”), wolności w mediach elektronicznych („Freedom on the Net”) oraz wolności prasy („Freedom of the Press”). Chociaż w opublikowanym w lutym raporcie Polska została umieszczona w grupie krajów wolnych, to jego autorzy skrytykowali m.in. wykorzystywanie TVP do otwartego popierania w wyborach polityków partii rządzącej.