Ostatnio dodane

Zmiana struktury Telewizji Polskiej

Powstanie biuro dystrybucji, likwidacja biura handlu i Ośrodka Mediów Interaktywnych

We wtorek zarząd Telewizji Polskiej podjął uchwałę w sprawie zmian w strukturze spółki publicznego nadawcy. Nową jednostką ma być biuro dystrybucji, zlikwidowany ma zostać Ośrodek Mediów Interaktywnych oraz biuro handlu – wynika z informacji portalu Wirtualnemedia.pl.

W ramach zmian w strukturze telewizji publicznej ma powstać biuro dystrybucji – jednostka skupiająca dystrybucję contentu nadawcy na wszystkich polach. Chodzi o zintegrowanie treści telewizyjnych z internetowymi i jak się dowiedzieliśmy „kompleksowe myślenie o produkcie medialnym”.

Dodatkowo w ramach podjętej uchwały zlikwidowany ma zostać Ośrodek Mediów Interaktywnych oraz biuro handlu. W ich miejsce ma powstać Ośrodek Serwisów i Kanałów Internetowych i biuro sprzedaży (jednostka będzie się zajmować sprzedażą praw do formatów, pojedynczych licencji, sprzedażą na nośnikach, sklepem internetowym oraz obszarem współpracy internetowej). Do kompetencji Ośrodka Serwisów będzie należeć nadzór nad redakcją mediów interaktywnych, TVP Info, Poland IN).

Z kolei zakupem contentu (formatów) będzie się zajmować biuro programowe (zamiast biura handlu), z kolei reemisją i sprzedażą serwisów – wspomniane biuro dystrybucji.

Ośrodek TVP Technologie będzie odpowiadać za produkcję aplikacji i serwisów internetowych (zaplecze techniczne), przejmie zatem obowiązki od Ośrodka Mediów Interaktywnych, który przestanie istnieć, kiedy uchwała wejdzie w życie.

Klepacki był wcześniej pełnomocnikiem zarządu ds. opracowania koncepcji integracji obszaru dystrybucji zasobów programowych, produktów i audiowizualnych usług medialnych.

Jednostka przejęła część kompetencji od biura handlu oraz od Ośrodka Mediów Interaktywnych.

W związku ze zmianami w strukturze Telewizji Polskiej, jakiś czas temu pełnomocnikiem ds. powołania biura dystrybucji został Marcin Klepacki. Po wdrożeniu zmian w strukturze wybrany zostanie dyrektor nowej jednostki. Klepacki nadal w imieniu TVP będzie zajmować się współtworzeniem koncepcji nowego modelu badania oglądalności od strony nadawców telewizyjnych, nad którym obecnie pracuje KRRiT i zespół projektu Telemetria Polska. Do tej pory pracował w biurze Strategii i Projektów Telewizji Polskiej.

Formalnie uchwałę zarządu musi zatwierdzić jeszcze rada nadzorcza spółki. Z naszych informacji wynika, że zbierze się pod koniec maja.

Trzyosobowy zarząd

Pod koniec kwietnia br. Rada Mediów Narodowych ostatecznie zdecydowała o powołaniu na członka zarządu Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza. Decyzja ta zapadła głosami czworga członków Rady (reprezentującego PiS Krzysztofa Czabańskiego, Joanny Lichockiej i Elżbiety Kruk, a także Grzegorza Podżornego z rekomendacji Kukiz ’15), natomiast Juliusz Braun (wskazany do RMN przez PO) wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Rada odwołała Macieja Staneckiego i w jego miejsce powołała Marzenę Paczuskę oraz Piotra Pałkę, który ostatecznie po dwóch tygodniach zrezygnował ze stanowiska. Obecnie zarząd jest trzyosobowy: składa się z prezesa Jacka Kurskiego i członków: Marzeny Paczuskiej i Mateusza Matyszkowicza.

Rekordowa pomoc dla TVP

W ub.r. Telewizja Polska otrzymała 979 mln zł z abonamentu i rekompensaty abonamentowej (57 proc. więcej niż rok wcześniej) i zanotowała 908 mln zł z reklam i sponsoringu (po wzroście o 14 proc.). Spółka osiągnęła 31,7 mln zł zysku netto.

W marcu br. prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą wcześniej przez parlament nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają 1,26 mld zł kolejnej rekompensaty abonamentowej. Zdecydowana większość tej kwoty – 1,13 mld zł – trafi do TVP.