Ostatnio dodane

Nasz 1 %

Koleżanki i Koledzy!

Chcę się podzielić z Wami, sympatyczną informacją, jaką otrzymałem, z Zarządu Głównego SDRP.

Nasz nieoceniony Sekretarz Generalny Andrzej Maślankiewicz informuje: ”…po raz pierwszy od kilku lat zakończyliśmy rok 2018-ty bilansem dodatnim po stronie składek…” i czytamy dalej… ”…wyraźną nadwyżkę uzyskano z większych niż w latach poprzednich  odpisów 1% na rzecz SDRP…”

Ta informacja upoważnia mnie do przypomnienia o kontynuacji  naszych działań wspierających fundusze Zarządu Głównego – przeznaczenia  naszego „jednego procenta” na ten zbożny cel.

Przypominam  więc podstawowe dane do wpisania do deklaracji podatkowej: nr KRS 0000043110,  oraz dopisek „na cele statutowe oddziału katowickiego”.

Wojciech  Domagała