Nasz 1 %

Koleżanki i Koledzy!

Chcę się podzielić z Wami, sympatyczną informacją, jaką otrzymałem, z Zarządu Głównego SDRP.

Nasz nieoceniony Sekretarz Generalny Andrzej Maślankiewicz informuje: „…po raz pierwszy od kilku lat zakończyliśmy rok 2018-ty bilansem dodatnim po stronie składek…” i czytamy dalej „…wyraźną nadwyżkę uzyskano z większych niż w latach poprzednich odpisów 1% na rzecz SDRP…”.

Ta informacja upoważnia mnie do przypomnienia o kontynuacji naszych działań wspierających fundusze Zarządu Głównego – przeznaczenia naszego „jednego procenta” na ten zbożny cel.

Przypominam nr konta: Bank Pekao S.A. 09 1240 6175 1111 00004563 7267 z zaznaczeniem Akcja „Wsparcia i Pomocy”.

Wojciech Domagała