Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek 2019

Prace można zgłaszać do 31 stycznia

Termin przyjmowania prac konkursowych w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek został wydłużony do 31 stycznia. Zdecydowały względy organizacyjne.

Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zaproszeni są dziennikarze z całej Polski. Przyjmowane są prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Zgłaszać można publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne czy filmy dokumentalne, jak również materiały z zakresu dziennikarstwa internetowego.

Celem konkursu jest promocja województwa śląskiego – regionu wielokulturowego, o złożonej, bogatej historii i wielowymiarowej tożsamości.

Związek tematyczny zgłaszanych prac z regionem nie jest wymogiem koniecznym. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

Współorganizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek są: Fundacja im. Krystyny Bochenek, Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Fundatorem nagrody w wysokości 50 tys. zł jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Gala rozdania nagród w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek tradycyjnie odbędzie w siedzibie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w kwietniu 2019 roku.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziemy na stronie: www.konkurskbochenek.us.edu.pl.