Ostatnio dodane

Właściciel „Wprost” by pokryć straty, obniżył kapitał zakładowy

PMPG Polskie Media SA (m.in. „Wprost”, „Tygodnik do Rzeczy”) obniżyło kapitał zakładowy o 30 proc. – do 72,7 mln zł. Dokonano tego w celu pokrycia strat spółki.

Zarząd PMPG poinformował w komunikacie giełdowym, że 1 października Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji zmian statutu spółki. Obniżeniu uległ kapitał zakładowy: ze 103,9 do 72,7 mln zł przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10 do 7 zł. Obniżenia kapitału zakładowego dokonano w celu pokrycia 24,6 mln zł strat spółki z lat ubiegłych oraz przeniesienia pozostałej kwoty 6,5 mln zł na kapitał rezerwowy wykorzystywany na pokrycie strat.

PMPG ma 90 proc. udziałów w AWR „Wprost” i 81 proc. w spółce Orle Pióro. Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy średnia sprzedaż ogółem „Wprost” w pierwszym półroczu wyniosła 17 365 egz. (spadek o 9,50 proc. rok do roku), a „Tygodnika do Rzeczy” (Orle Pióro) – 35 771 egz. (spadek o 20,17 proc.).