Ostatnio dodane

Koniec „Zeszytów Literackich”

W grudniu 2018 roku ostatni numer kwartalnika

Kierownictwo kwartalnika „Zeszyty Literackie” zapowiedziało, że czasopismo znika z rynku, a ostatni numer pojawi się w sprzedaży w grudniu 2018 roku. Powodem zamknięcia tytułu są kłopoty finansowe, na łamach „Zeszytów Literackich” publikowali m.in. Stanisław Barańczak, Josif Brodski, Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert.

Koniec wydawania „Zeszytów Literackich” redakcja kwartalnika zapowiedziała na profilu na Facebooku informując jednocześnie, że 144. numer pisma pojawi się jako ostatni w grudniu br.

„Zeszyty Literackie” zaczęły ukazywać się w Paryżu w 1982 r., twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika jest Barbara Toruńczyk. Pismo miało głównie za zadanie publikowanie polskiej twórczości literackiej tworzonej na emigracji. Na łamach „Zeszytów Literackich” pojawiały się teksty pisane m.in. przez Stanisława Barańczaka, Josifa Brodskiego, Adama Zagajewskiego, Józefa Czapskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Leszka Kołakowskiego.

Po przemianach ustrojowych w Polsce redakcję „Zeszytów Literackich” przeniesiono do Warszawy. Wydawaniem kwartalnika zajmowała się od strony finansowej Agora, najpierw bezpośrednio, a później za pośrednictwem powołanej w 2005 r. Fundacji „Zeszytów Literackich”.

W ub.r. Agora wycofała się z finansowania „Zeszytów Literackich”, a redakcja poszukiwała wsparcia ze strony instytucji państwowych. Początkowo kierowane przez Roberta Glińskiego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło finansowania „Zeszytów Literackich”, dopiero po liście podpisanym przez twórców i ludzi mediów resort zgodził się na wsparcie m.in. tego kwartalnika. Okazało się, że przyznane przez ministerstwo dotacje nie są w stanie zaspokoić bieżących potrzeb finansowych wydawnictwa, o czym Barbara Toruńczyk wspominała kilkakrotnie w mediach.

Ostatecznie zapadła decyzja o końcu wydawania „Zeszytów Literackich”. – Wszystkich, którzy chcieliby się z nami pożegnać, prosimy o nadsyłanie listów do redakcji pocztą lub e-mailem. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam i współtworzyliście „Zeszyty Literackie”, nadając sens naszej pracy – napisała w liście Barbara Toruńczyk.