TVP pozostaje pracodawcą osób przeniesionych do Leasing Team

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Telewizja Polska pozostaje pracodawcą osób przeniesionych latem 2014 roku do firmy zewnętrznej LeasingTeam – dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2014 roku TVP przeniosła do LeasingTeam swoich 411 etatowych pracowników, wśród których dużą część stanowili dziennikarze oraz wszyscy montażyści, graficy i charakteryzatorzy. W ramach outsourcingu nadal pracowali oni dla telewizji. Z czasem większość przeszła na własną działalność gospodarczą, część została zwolniona z LT w 2015 roku, a pozostali w 2016 roku – kontrakt LT z TVP obowiązywał bowiem tylko do końca czerwca 2016 roku.

Jak pisze „DGP” to pierwszy wyrok w cyklu około 80 spraw między TVP a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy pięciu z ponad 400 osób, które w 2014 r. trafiły do LeasingTeam. Umowa z LT była pomysłem ówczesnego zarządu TVP – kierowanego przez prezesa Juliusza Brauna – na zmniejszenie kosztów zatrudnienia. ZUS na wniosek związku zawodowego Wizja przeprowadził kontrolę i stwierdził, że osoby przeniesione do LeasingTeam są nadal pracownikami telewizji i to ona ma płacić za nie składki. TVP nie zgodziła się z orzeczeniem ZUS i skierowała sprawę do sądu.

Jeśli wyrok się uprawomocni, umożliwi ZUS wyegzekwowanie składek od TVP, licząc od lipca 2014 r. Spółka nie ujawnia o jakie kwoty chodzi. W 2017 r. składki na ZUS, fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia wyniosły 58,5 mln zł. Liczba objętych outsourcingiem stanowi jedną szóstą zatrudnienia w 2017 r. – pisze „DGP”.