Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wybierze w konkursie nowe logo

Urząd Metropolitarny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmującej 41 miast i gmin na terenie Śląska ogłosił konkurs na nowe logo. Ma podkreślać nowoczesność i otwartość. Nagrodą dla zwycięzcy jest 17 tys. zł.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym, który trwa do 13 lipca br. zainteresowane osoby i firmy mogą przysyłać swoje portfolio, zawierające co najmniej trzy dowolne projekty logotypów. Do 24 lipca br. zostanie wybranych pięć najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu rywalizacji. Będą mieć za zadanie przygotować projekty logotypów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyniki mają być ogłoszone 28 sierpnia br.

Każda z osób lub firm zaproszonych do tego etapu otrzyma 3 tys. zł nagrody, zaś autor zwycięskiej pracy – 17 tys. zł.

Logo ma odzwierciedlać potencjał Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którą tworzy 41 miast i gmin. Ma podkreślać, że jest to obszar o dużym potencjale gospodarczym, społecznym, intelektualnym, kulturalnym i komunikacyjnym. Ma kojarzyć się z takimi wartościami regionu, jak otwartość, współpraca, tolerancja, różnorodność, smart city. Powinno być świeże, nowoczesne, eleganckie, funkcjonalne i proste.