Polska Press i władze Wielkopolski z konkursem na film z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego

Wydawnictwo Polska Press wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego prowadzi konkurs na film upamiętniający 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Pula nagród w nim wynosi łącznie 45 tys. zł.

Konkurs organizowany jest w celu uczczenia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Jego ideą jest nakręcenie 100-sekundowego filmu, który ma pokazać, czym było Powstanie Wielkopolskie dla naszego kraju, co z jego ideałów wyrosło i co zyskali Polacy, jakim krajem stała się Polska i region Wielkopolski.

Konkurs ma charakter otwarty. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje projekty do 30 września br. Oceni je jury, w którym zasiądą Jan A. P. Kaczmarek, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, Dorota Kędzierzawska – reżyserka filmowa i telewizyjna, producent, Arthur Reinhart – operator filmowy i producent, prof. Marek Hendrykowski – filmoznawca, Przemysław Prasnowski – reżyser teatralny, animator kultury, Adam Pawłowski – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” oraz Leszek Waligóra – zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia br. na łamach „Głosu Wielkopolskiego”. Nagrodami w konkursie są: 20 tys. zł za I miejsce, 10 tys. zł za II miejsce, 5 tys. zł za III miejsce oraz po 2 tys. zł dla każdego z pięciu wyróżnień.