Izba Wydawców Prasy ma nowego prezesa

Bogusław Chrabota

Izba Wydawców Prasy wybrała władze na kolejną, trzyletnią kadencję. Nowym prezesem zarządu został Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. Zastąpił na tym stanowisku Wiesława Podkańskiego, który stał na czele IWP od 15 lat.

13 czerwca odbyło się 26. Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy, podczas którego wybrano 15-osobowy zarząd. Wiesław Podkański powiedział „Presserwisowi”, że nie kandydował na kolejną kadencję. – Na funkcji prezesa Izby Wydawców Prasy przepracowałem pięć kadencji. To nie znaczy, że wychodzę ze struktur Izby. Będę miał inne obowiązki, o których rozmawiamy, ale nie chcę w tej chwili o tym mówić – powiedział Podkański.

Wiceprezesami IWP zostali ponownie Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka” i prezes Polityki oraz Dorota Stanek, prezes Polska Press Grupy. Dołączył do nich Zbigniew Benbenek, przewodniczący rady nadzorczej Grupy ZPR Media.

Do nowego 15-osobowego zarządu wszedł m.in. Maciej Hoffmana, dyrektor generalny IWP. Jego miejsce zajął Marek Frąckowiak, dotychczasowy zastępca dyrektora generalnego IWP.

„Po dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia Członków IWP, ustalono, iż wobec (r)ewolucji technologicznej i wynikających z niej zmian legislacyjnych, wobec szczególnego znaczenia jakie dla branży prasowej nabiera ochrona praw autorskich dziennikarzy i wydawców – Prezesem Izby powinien zostać cieszący się autorytetem redaktor naczelny” – poinformowała w komunikacie IWP.

Członkami zarządu Izby Wydawców Prasy na nową kadencję wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Arkadiusz Gruchot. Maciej Hoffman, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Dorota Stanek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.