Ruszył portal lokalnapolityka.pl o polityce samorządowej

Lokalnapolityka.pl ma być w zamierzeniu pierwszym w Polsce portalem analizującym politykę samorządową. Motywem przewodnim portalu są badania, dane i analizy przedstawiające sytuacje w miastach.

Jak podkreślają twórcy projektu, w polskich mediach brakuje miejsca, w którym można uzyskać sprawdzone informacje na temat polityki samorządowej. Często brakuje znajomości specyfiki miast, poszerzonej wiedzy na temat sytuacji politycznej i jej analizy, przez co tworzony jest zakłamany obraz sytuacji politycznej w miastach. Stąd pomysł na portal lokalnapolityka.pl, który ma bazować na badaniach i danych Instytutu Badań Samorządowych oraz doświadczeniu i wiedzy ekspertów, dzięki czemu ma dostarczać sprawdzonych informacji na temat działań w samorządach.

Naszym priorytetem jest dostarczanie faktów, danych i wiedzy eksperckiej, dzięki czemu komentowanie zbliżającej się kampanii samorządowej może być nieco bardziej oparte na wiedzy fachowej, a mniej na przypuszczeniach i domysłach – uruchomienie portalu” – deklaruje Małgorzata Kilian, redaktor naczelna Lokalnej Polityki.

W ofercie serwisu znajdą się przede wszystkim Prognozy Lokalnej Polityki czyli subiektywny ranking prezydentów miast, tworzony przez ekspertów, którzy będą oceniali jakie szanse na reelekcję w najbliższych wyborach samorządowych mają obecni prezydenci. Na początek pod lupę wziętych zostanie 25 miast. „Dzięki danym, sondażom i wiedzy ekspertów ocenianie szans Prezydentów jak również kandydatów w wyborach samorządowych będzie pokazywało prawdziwe nastroje społeczne i realne scenariusze wyborcze”- zaznacza Łukasz Pawłowski, Prezes Instytutu Badań Samorządowych, ekspert ds. polityki samorządowej.

Lokalna polityka to eksperckie komentarze i analizy na temat najważniejszych kwestii dotyczących wyborów samorządowych, kampanii wyborczych oraz sytuacji politycznej w danym mieście. Oprócz artykułów w analitycznej formie pojawią się również sondaże. Analitycy skupiać mają się nie tylko na zwykłych wynikach, ale będą badać co kryje się w środku takiego badania, przyglądać się występującym prawidłowościom, przepływom głosów czy strukturze głosujących.

Trzeci element to dane i fakty przedstawiane w formie rankingów. Na portalu analizowane będą dane nie tylko o prezydentach, którzy najdłużej sprawują swoje kadencje, ale dostarczane będą informacje o najwyższym poparciu w 2014 r. i największych spadkach. Szczególna uwaga poświęcona będzie tym, którzy wygrali swoje ostatnie wybory minimalną liczbą głosów.

W najbliższych tygodniach na portalu mają znaleźć się rankingi dotyczące szans kandydatów w wyborach na prezydenta. Gdy znane będą nazwiska większości kandydatów, eksperci polityczni śledzić będą kampanie wyborcze i szacować szanse poszczególnych kandydatów na wygraną.

Kolejny etap to skupienie się na danych i badaniach dotyczących polityki miejskiej. Czytelnicy mają znaleźć, m.in. informacje dotyczące potrzeb i priorytetów mieszkańców poszczególnych miast. Redaktorzy Lokalnej Polityki mają również odpowiadać na pytania: co dla mieszkańców polskich miast jest najważniejsze i czego oczekują od rządzących?

Następnym etapem rozwoju portalu ma być spojrzenie na miasta z szerszej perspektywy i podzielenie się wiedzą dotyczącą postrzegania marki miast, wizerunku oraz kierunków rozwoju tak, by Lokalna Polityka stała się źródłem kompleksowej wiedzy o polskich miastach.